Manuál

Verzia 1


Upozornenie!
API je v testovacej beta verzií. Jednotlivé volania sa môžu zmeniť.

Napojenie na API prebieha vyžiadaním access tokenu cez request Prihlásenie, ktorý je následne nutné prenášať pri ostatných requestoch cez hlavičku X-Api-Authorization. Zoznam podporovaných requestov nájdete nižšie:

Prihlásenie

URL
POST /api/v1/access-token/create
Parameters
Name Type Method Required Default Description
email string POST yes Prihlasovací e-mail.
password string POST yes Heslo do API.
Request
{
  "email": "info@example.org",
  "password": "your_secret_api_password"
}
Response
{
  "user": "info@example.org",
  "access_token": "2a55d2771bba52474500444cf7a29d5aa8f897f1",
  "expiration": "2018-08-29 10:08:02",
  "status": "ok"
}

Odhlásenie

URL
POST /api/v1/access-token/revoke
Request
[]
Response
{
  "status": "ok"
}

Objednávky - vytvorenie

URL
POST /api/v1/orders/create
Parameters
Name Type Method Required Default Description
email string POST yes E-mail zákazníka.
phone string POST yes Telefón zákazníka.
shipping_id int POST yes ID dopravy.
payment_id int POST yes ID platby.
invoice_name string POST yes Fakturačná adresa: meno
invoice_street string POST yes Fakturačná adresa: ulica
invoice_postcode string POST yes Fakturačná adresa: PSČ
invoice_city string POST yes Fakturačná adresa: mesto
invoice_country_id int POST yes Fakturačná adresa: ID krajiny
delivery_name string POST yes Doručovacia adresa: meno
delivery_street string POST yes Doručovacia adresa: ulica
delivery_postcode string POST yes Doručovacia adresa: PSČ
delivery_city string POST yes Doručovacia adresa: mesto
delivery_country_id int POST yes Doručovacia adresa: ID krajiny
company_name string POST no Názov spoločnosti.
company_uid string POST yes/no IČO (povinné v prípade vyplnenia parametru company_name)
company_vatid string POST yes/no DIČ / IČ DPH (povinné v prípade vyplnenia parametru company_name)
company_vatpayer bool POST yes/no Platca DPH (povinné v prípade vyplnenia parametru company_name)
note string POST no Poznámka k objednávke.
items int[] POST yes Položky v objednávke. Pole má 1 povinný parameter id. Východzí počet ks je 1 a je možné ho ovplyvniť cez parameter quantity. Ostatné voliteľné parametre zahŕňajú price_base, price_discount, price_margin, price_purchase a price_vat - je možné cez ne prepísať ceny produktu, ktoré sa normálne načítavajú automaticky.
use_gifts bool POST no false Vytváranie darčekov pre objednávky a produkty pokiaľ je tak v eshope nastavené.
dispatch bool POST no true Pokračovať v procesovaní objednávky formou odoslania e-mailov + postúpenia dát do ERP systémov.
price_level_id int POST no 1 ID cenovej hladiny.
Request
{
  "email": "info@example.org",
  "phone": "+421949949949",
  "shipping_id": 3,
  "payment_id": 4,
  "invoice_name": "Jan Novak",
  "invoice_street": "Testovacia 1",
  "invoice_postcode": "83104",
  "invoice_city": "Bratislava",
  "invoice_country_id": 1,
  "delivery_name": "Jan Novak",
  "delivery_street": "Testovacia 99",
  "delivery_postcode": "83104",
  "delivery_city": "Bratislava",
  "delivery_country_id": 1,
  "company_name": "Skusobna firma, s.r.o.",
  "company_uid": "12345678",
  "company_vatid": "1234567890",
  "company_vatpayer": "SK1234567890",
  "note": "Poznamka zakaznika k objednavke.",
  "items": [
    {
      "id": 5216,
      "quantity": 10
    },
    {
      "id": 9186,
      "quantity": 1,
      "price_base": 54.54,
      "price_margin": 10,
      "price_purchase": 44.54,
      "price_vat": 10
    },
    {
      "id": 2151,
      "product_status": "Skladom"
    }
  ],
  "use_gifts": 0,
  "dispatch": 1,
  "price_level_id": 1
}
Response
{
  "order": {
    "id": 51,
    "number": "1201600049",
    "created": "2018-08-22 10:08:02"
  },
  "status": "ok"
}

Objednávky - stav

URL
POST /api/v1/orders/status
Parameters
Name Type Method Required Default Description
number string POST yes Číslo objednávky.
Request
{
  "number": "1201600049"
}
Response
{
  "order": {
    "id": 51,
    "number": "1201600049",
    "status": "Vybaven\u00e1",
    "created": "2018-08-22 10:08:02"
  },
  "status": "ok"
}

Doprava - zoznam

URL
POST /api/v1/shippings/list
Request
[]
Response
{
  "shippings": [
    {
      "id": 1,
      "name": "Kuri\u00e9r",
      "description": "Doru\u010denie do 24 hod\u00edn.",
      "price": {
        "base": 5,
        "vat": 20
      },
      "price_range_min": 0,
      "price_range_max": null,
      "price_range_calc_vat": 1,
      "free_from": 20,
      "free_calc_vat": 1,
      "minimal_quantity": 1,
      "minimal_weight": 0,
      "price_level_id": 1,
      "payments": [
        3,
        6,
        10,
        24
      ],
      "countries": [
        1,
        4
      ]
    }
  ],
  "status": "ok"
}

Doprava - počet

URL
POST /api/v1/shippings/count
Request
[]
Response
{
  "count": 7,
  "status": "ok"
}

Platby - zoznam

URL
POST /api/v1/payments/list
Request
[]
Response
{
  "payments": [
    {
      "id": 1,
      "name": "Dobierka",
      "description": "Platba pri prevzat\u00ed tovaru.",
      "price": {
        "base": 5,
        "vat": 20
      },
      "free_from": 20,
      "free_calc_vat": 1,
      "auto_invoice": 1,
      "price_level_id": 1,
      "shippings": [
        3,
        6,
        10,
        24
      ],
      "countries": [
        1,
        4
      ]
    }
  ],
  "status": "ok"
}

Platby - počet

URL
POST /api/v1/payments/count
Request
[]
Response
{
  "count": 7,
  "status": "ok"
}

Krajiny - zoznam

URL
POST /api/v1/countries/list
Request
[]
Response
{
  "countries": {
    "id": 1,
    "code": "sk",
    "name": "Slovensko"
  },
  "status": "ok"
}

Krajiny - počet

URL
POST /api/v1/countries/count
Request
[]
Response
{
  "count": 195,
  "status": "ok"
}

Cenové hladiny - zoznam

URL
POST /api/v1/price-levels/list
Request
[]
Response
{
  "price_levels": {
    "id": 1,
    "name": "Z\u00e1kladn\u00e1"
  },
  "status": "ok"
}

Cenové hladiny - počet

URL
POST /api/v1/price-levels/count
Request
[]
Response
{
  "count": 4,
  "status": "ok"
}

Produkty - zoznam

URL
POST /api/v1/products/list
Parameters
Name Type Method Required Default Description
number int GET no 1 Stránkovanie.
Request
[]
Response
{
  "page": 1,
  "pages": 2,
  "products": {
    "id": 1,
    "url": "testovaci-produkt",
    "name": "Testovac\u00ed produkt",
    "annotation": "Kr\u00e1tky popis",
    "text": "Dlh\u00fd popis",
    "parameter1_name": "Farba",
    "parameter2_name": "Ve\u013ekos\u0165",
    "parameter3_name": null,
    "brand": {
      "id": 5,
      "url": "microsoft",
      "name": "Microsoft"
    },
    "categories": {
      "id": 17,
      "url": "pociace\/notebooky\/pracovne",
      "name": "Pracovn\u00e9 notebooky",
      "parent_id": 5
    },
    "collections": {
      "id": 1,
      "url": "notebooky-thinkpad",
      "name": "Notebooky ThinkPad"
    },
    "photos": {
      "id": 3616,
      "url": "testovacia-fotka",
      "name": "Testovacia fotka",
      "alt": "Alternat\u00edvny popis",
      "format": "jpg",
      "main": 1,
      "priority": 1,
      "variants": [
        6,
        7,
        8
      ]
    },
    "colors": {
      "hex": "#521762",
      "product_photo_id": 3616
    },
    "parameters": {
      "id": 7,
      "name": "Uhloprie\u010dka",
      "value": "15\"",
      "color": "#000000",
      "priority": 1
    },
    "related": {
      "collection_id": null,
      "category_id": 17,
      "brand_id": 5,
      "product_id": null,
      "priority": 1
    },
    "gifts": {
      "id": 215,
      "name": "My\u0161",
      "link": "http:\/\/example.org\/...",
      "text": "Po\u010d\u00edta\u010dov\u00e1 my\u0161 k notebooku.",
      "quantity": 1,
      "price": {
        "base": 40,
        "vat": 20
      },
      "unit": {
        "id": 1,
        "name": "Kus",
        "symbol": "ks",
        "type": "Po\u010det"
      },
      "priority": 1
    },
    "created": "2018-08-29 10:08:02",
    "rating": 5,
    "priority": 1,
    "enabled": 1,
    "variants": {
      "id": 951,
      "sku": "SK16516",
      "ean": "6173173273271",
      "supplier_code": "PJT6326A",
      "weight": 1450,
      "size_x": 30,
      "size_y": 60,
      "size_z": 3,
      "cart_quantity": 1,
      "unit": {
        "id": 1,
        "name": "Kus",
        "symbol": "ks",
        "type": "Po\u010det"
      },
      "parameter1_value": "\u010cierny",
      "parameter2_value": "Ve\u013ek\u00fd",
      "parameter3_value": null,
      "supplier": {
        "id": 2,
        "name": "Dealer najlep\u0161\u00edch notebookov s.r.o."
      },
      "warranty": {
        "id": 4,
        "name": "2 roky"
      },
      "price": [
        {
          "base": 2000,
          "discount": 1665.53,
          "vat": 20,
          "price_level_id": 1
        },
        {
          "base": 1800,
          "discount": 1200,
          "vat": 20,
          "price_level_id": 2
        }
      ],
      "stocks": [
        {
          "quantity": 5,
          "unit": {
            "id": 1,
            "name": "Kus",
            "symbol": "ks",
            "type": "Po\u010det"
          },
          "warehouse": {
            "id": 1,
            "name": "Centr\u00e1lny sklad"
          }
        }
      ],
      "enabled": 1
    }
  },
  "status": "ok"
}

Produkty - počet

URL
POST /api/v1/products/count
Request
[]
Response
{
  "count": 1613,
  "status": "ok"
}

Sklady - počet

URL
POST /api/v1/stocks/count
Request
[]
Response
{
  "count": 4,
  "status": "ok"
}

Sklady - zoznam

URL
POST /api/v1/stocks/list
Request
[]
Response
{
  "warehouses": [
    {
      "id": 1,
      "name": "Hlavny sklad",
      "street": null,
      "postcode": null,
      "city": null,
      "country": null,
      "order_deadline": null,
      "pickup_time": null,
      "heureka_depotid": 1111
    },
    {
      "id": 2,
      "name": "Velkoobchodny sklad",
      "street": null,
      "postcode": null,
      "city": null,
      "country": null,
      "order_deadline": "13:00",
      "pickup_time": 20,
      "heureka_depotid": 9999
    }
  ],
  "status": "ok"
}

Sklady - pohyby

URL
POST /api/v1/stocks/logs
Parameters
Name Type Method Required Default Description
product_variant_id int GET yes ID produkt variantu.
page int GET no 1 Stránka.
Request
[]
Response
{
  "page": 1,
  "pages": 1,
  "logs": {
    "id": 99,
    "quantity_moved": 1,
    "quantity_balance": 1,
    "note": null,
    "created": "2017-01-06 01:27:54",
    "unit": null,
    "order": null,
    "invoice": null,
    "credit_note": null
  },
  "status": "ok"
}

Sklady - zmena stavu

URL
POST /api/v1/stocks/move
Parameters
Name Type Method Required Default Description
product_variant_id int POST yes if supplier_code is not defined ID produkt variantu.
supplier_id int POST yes if product_variant_id is not defined ID dodávateľa.
supplier_code int POST yes if product_variant_id is not defined Kód dodávateľa.
warehouse_id int POST yes ID skladu.
quantity int POST yes Počet merných jednotiek, ktoré sa majú pričítať/odčítať zo skladu. Nesmie byť rovné 0.
Request
[]
Response
{
  "stock": {
    "id": 704
  },
  "status": "ok"
}

Účtovné doklady - zoznam faktúr

URL
POST /api/v1/accounting.invoices/list
Request
[]
Response
{
  "status": "ok"
}

Účtovné doklady - zoznam dobropisov

URL
POST /api/v1/accounting.credit-notes/list
Request
[]
Response
{
  "status": "ok"
}

Pomohlo? Áno Nie

Začnite nezáväzne zadarmo na 14 dní.

Otázky? Volajte +421 221 028 001