Kategórie


Zoznam kategórií produktov nájdete v sekcii Katalóg » Kategórie.

Ku každej kategórií je možné priradiť nasledujúce údaje:

URL Unikátna URL adresa kategórie, napr. https://example.org/url-nazov-kategorie. Narozdiel od značiek, skupín a produktov, pri kategóriách je možné v URL používať znak /.
Meno Názov kategórie.
Zobraziť parametre Príznak určuje, či sa má alebo nemá zobrazovať na stránke blok s filtrovaním parametrov.
Zobraziť na stránke Príznak určuje, či sa má alebo nemá kategória zobrazovať na stránke. V zozname kategórií sú vypnuté kategórie preškrnuté a majú sivé písmo - napr. Vypnutá kategória.
Anotácia Krátky text, ktorý sa zobrazuje pri fotke kategórie, pokiaľ je vyplnený.
Text Text zobrazený nad zoznamom produktov.
Text 2 Text zobrazený pod zoznamom produktov.
Fotka Fotka sa zobrazuje nad zoznamom produktov, pokiaľ je táto kategória priradená k nadradenej kategórií, ktorú niekto prehliada. Popri fotke je možné zobraziť aj krátky text - anotáciu.
Zaradenie Voľba nadradenej kategórie. Pokiaľ má byť kategória hlavná, nie je nutné voliť žiadnu nadradenú kategóriu.
SEO Konfigurácia meta-tagov pre SEO. Odporúčame vyplňovať nadpis H1 a title najmä v prípade, že napr. predávate topánky a názov kategórie je Pánske, je nutné doplniť tieto polia napr. na hodnotu Pánske topánky a pod.

Zoraďovanie kategórií je možné v rámci jednej vetvy metódou drag&drop (ťahanie myšou).

V zozname produktov sú pri každej jednej kategórií uvedené dve čísla v zátvorke - prvé uvádza počet zapnutých produktov a druhé počet všetkých produktov. Kvôli výkonu sú tieto čísla prepočítavané každých pár hodín. Nejde teda o chybu pokiaľ ste pridali/vypli/zapli do kategórie jeden alebo viac produktov a v zátvorke je uvedené zlé číslo.


Pomohlo? Áno Nie

Začnite nezáväzne zadarmo na 14 dní.

Otázky? Volajte +421 948 203 730