Koniec geolokačnej politiky e-shopov v Európskej únií

Nariadenie (EÚ) 2018/302

Máte geolokačnú cenovú politiku e-shopu v Európskej únií? Pokiaľ kladiete zákazníkom akékoľvek prekážky, napr. zmenou cien na základe ich štátnej príslušnosti a nútite ich nakupovať v konkrétnej jazykovej mutácií e-shopu, musíte s tým prestať.

Nariadením (EÚ) 2018/302 sa rieši neodôvodnená diskriminácia pri online predaji na základe štátnej príslušnosti zákazníka, miesta bydliska alebo sídla v rámci vnútorného trhu. Zákaz geografického blokovania je dôležitým prvkom stratégie jednotného digitálneho trhu.

Nariadenie nadobudlo účinnosť 23. marca 2018 vo všetkých členských štátoch EÚ a bude sa uplatňovať od 3. decembra 2018, aby mohli najmä malí obchodníci prijať potrebné zmeny.

Existujú pravidlá, ktorými sa musíte ako prevádzkovateľ e-shopou riadiť:

  • Zákaz presmerovania a blokovania, pokiaľ nie je spotrebiteľ z rovnakého štátu ako e-shop.
  • Povinnosť dodržať rovnaké obchodné a platobné podmienky pre spotrebiteľa.
  • Povinnosť jasne a zrozumiteľne poskytnúť informácie o možnostiach a cenách dopravy, aby si ich spotrebiteľ mohol porovnať.

Podľa zistení EÚ dochádzalo v roku 2016 k geoblokácií pri viac než 60% internetových nákupoch. Do dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti nových pravidiel uskutoční Komisia prvé hodnotenie ich vplyvu na vnútorný trh. Toto hodnotenie bude zahŕňať možné uplatňovanie nových pravidiel na určité elektronicky poskytované služby, ktoré ponúkajú obsah chránený autorským právom, ako napríklad hudbu, elektronické knihy a online hry, softvér, ako aj služby v oblasti dopravy a audiovizuálneho obsahu.

Pokiaľ máte zavedenú geolokačnú politiku, musíte od nej v e-shopoch upustiť.


Zdieľať na

Začnite nezáväzne zadarmo na 14 dní.

Otázky? Volajte +421 948 203 730