ūüďĘ Update Shoptec: marec 2018

Preńć√≠tajte si s√ļhrn zmien v Shoptecu¬†realizovan√Ĺch v marci 2018.

Shoptec update

Zhrnutie noviniek v e-shopoch

Napojenie kuriéra TOPTRANS

Medzi portf√≥lio napojen√Ĺch prepravcov sme doplnili kuri√©ra TOPTRANS. Shoptec dok√°Ňĺe automaticky pren√°Ň°aŇ• vytvoren√© bal√≠ky do informańćn√©ho syst√©mu prepravcu a exportovaŇ• s√ļbor so zoznamom vŇ°etk√Ĺch bal√≠kov.

Napojenie kuriéra DHL

Od janu√°ra podporujeme aj napojenie na kuri√©ra DHL. Shoptec dok√°Ňĺe automaticky pren√°Ň°aŇ• vytvoren√© bal√≠ky do informańćn√©ho syst√©mu prepravcu, tlańćiŇ• Ň°t√≠tky pre samostatn√© z√°sielky alebo z√°sielky zloŇĺen√© z viacer√Ĺch ńćast√≠, tlańćiŇ• preberac√≠ protokol a objednaŇ• zvoz bal√≠kov.

VylepŇ°en√° synchroniz√°cia s Money S4/S5

Prepojenie s ERP syst√©mami MoneyS4/S5 sa vylepŇ°ilo v oblasti doplnenia synchroniz√°cie mern√Ĺch jednotiek, prednastaven√©ho pońćtu pred√°van√Ĺch kusov a min. n√°sobkov pred√°van√©ho sortimentu.

Nové B2B funkcie

Najm√§ e-shopy podnikaj√ļce formou B2B ocenia nasledovn√©:

  • Zobrazovanie cien v celom e-shope bez DPH
  • MoŇĺnosŇ• vońĺby kusov pri prid√°van√≠ do koŇ°√≠ka zo zoznamu tovarov
  • E-maily o prijatej objedn√°vke je moŇĺn√© konfigurovaŇ• o nov√© parametre
  • √öpln√© skrytie cien pre neprihl√°sen√Ĺch z√°kazn√≠kov

RozŇ°√≠ren√© nastavenia grafick√Ĺch Ň°abl√≥n

  • Zobrazovanie mod√°lneho okna po vloŇĺen√≠ produktu do koŇ°√≠ka je voliteńĺn√©
  • Na pozadie e-shopu m√īŇĺete vloŇĺiŇ• obr√°zok s r√īznymi moŇĺnosŇ•ami konfigur√°cie jeho zobrazenia
  • Je moŇĺn√© nastaviŇ• ńćasov√Ĺ interval obmieŇąania zmeny banerov na √ļvodnej str√°nke

ńĆo pripravujeme?

GDPR - zmeny v oblasti ochrany osobn√Ĺch √ļdajov

Najv√§ńćŇ°ia zmena v oblasti ochrany osobn√Ĺch √ļdajov za posledn√Ĺch 20 rokov, ktor√© bude povinn√© dodrŇĺiavaŇ• od m√°ja 2018 sa dotkne kaŇĺd√©ho e-shopu. Shoptec bude pripraven√Ĺ na legislat√≠vne zmeny tzv. GDPR a bude tak splŇąovaŇ• n√°roky Eur√≥pskej √ļnie pre ochranu osobn√Ĺch √ļdajov.

Nov√© grafick√© Ň°abl√≥ny na obzore

Pripravujeme nov√© grafick√© Ň°abl√≥ny, ktor√© pokryj√ļ viac typov internetov√Ĺch obchodov v z√°vislosti od typu pred√°van√©ho sortimentu alebo celkov√©ho pońćtu pred√°van√Ĺch produktov. KaŇĺd√° z nich bude prisp√īsoben√° pre mobiln√© zariadenia a tablety.


ZdieńĺaŇ• na

Zańćnite nez√°v√§zne zadarmo na 14 dn√≠.

Ot√°zky? Volajte +421 948 203 730