GEIS


GEIS GEIS zabezpečuje vnútroštátnu a medzinárodnú balíkovú prepravu kuriérom na firemné a súkromné adresy.

Nastavenie

Služba sa nastavuje v sekcii Nastavenia » Doprava, kliknutím na tlačidlo Nastavenia a následne na logo GEIS. Konfiguračný formulár obsahuje nasledujúce polia:

Customer ID Autentifikačný údaj, ktorý treba vyžiadať od spoločnosti GEIS.
Password Autentifikačný údaj, ktorý treba vyžiadať od spoločnosti GEIS.
Testovacia prevádzka Zapnutie/vypnutie testovacej prevádzky kuriéra.

Expedovanie balíkov

Expedovanie sa vykonáva v sekcii Obchod » Expedovanie po kliknutí na logo GEIS.


Pomohlo? Áno Nie

Začnite nezáväzne zadarmo na 14 dní.

Otázky? Volajte +421 948 203 730