Vybavovanie objednávok


Prehľad objednávok

Prehľad objednávok sa nachádza v sekcii Objednávky » Prehľad. Obsahuje zoznam prijatých objednávok. Môžu byť farebne odlíšené na základe stavu, ktoré majú nastavený (bezfarebné sú úplne nové objednávky, ktoré ešte nemajú definovaný žiadny stav). Objednávky so stavom, ktorý má príznak Archív sa v tomto zozname nezobrazujú do momentu, kým ich ručne nevyfiltrujete alebo nevyhľadáte.

Stavy objednávok je možné ľubovoľne upravovať v sekcii Nastavenia » Objednávky » Stavy objednávok.

Zoznam tovaru, ktorý sa má pripraviť pre výdaj, prípadne objednať je v sekcii Objednávky a zobrazí sa po kliknutí na tlačidlo Na objednanie.

Stav úhrady pre každú objednávku si viete upraviť v jej detaile.

Prehľad objednávok
Zoznam tovaru na objednanie

Detail objednávky

Detail objednávky obsahuje všetky údaje, ktoré zákazník vyplnil v nákupnom košíku. Ide o jeho doručovacie a fakturačné údaje, textovú poznámku k objednávke, typ dopravy, typ platby a v neposlednom rade zoznam objednaných produktov. Všetky spomínané údaje je možné upravovať priamo z tohto rozhrania.

Každému produktu v objendávke môžete nastaviť kvôli prehľadnosti samostatný stav, ktorý ho navyše v tabuľke odlíši podfarebním. Výrazne to pomáha orientovať sa v objednánkach, ktoré majú vyšší počet položiek. Stavy produktov v objednávke si môžete ľubovoľné upravovať v sekcii Nastavenia » Objednávky » Stavy obj. produktov.

Pre komunikáciu s inými administrátormi alebo priamo so zákazníkom sú hneď pod tabuľkou produktov zobrazené poznámky. Interné poznámky zákazník nevidí ani ich nedostane do e-mailu. Či ide o internú alebo bežnú poznámku, rozhodne administrátor pri jej pridávaní. Bežné poznámky zákazníkovi automaticky budú doručené e-mailom. Aby boli administrátori oslobodení od opakovanej činnosti, resp. vypisovania stále tých istých textov, existujú šablóny poznámok, ktoré automaticky predvyplnia všetky polia formuláru pre pridanie poznámky. Správa šablón sa nachádza v sekcii Nastavenia » Objednávky » Šablóny poznámok. Zmena stavu objednávky sa vykonáva formou pridania poznámky. Niekedy sa stáva, že poznámku vygeneruje eshop automaticky - deje sa tak napr. pri elektronických platbách, kde v obsahu poznámky je napísaný výsledok platby.

Stav úhrady si viete upraviť kliknutím na pravé horné tlačidlo . Následne sa tlačidlo zmení na . Opätovným kliknutím na tlačidlo nastavíte objednávku späť do stavu neuhradená.

Detail objednávky
Pridanie produktu
Úprava produktu
Pridanie poznámky

Faktúry

Ku každej prijatej objednávke je možné vystaviť neobmedzený počet faktúr. Vystavenie sa vykonáva na detaile objednávky kliknutím na tlačidlo umiestnenom v pravom hornom rohu. Ak už k nejakej objendávke existuje faktúra, namiesto tohoto tlačidla sa na tom istom mieste zobrazí tlačidlo . Číslo v zátvorke vyjadruje počet vystavených faktúr k otvorenej objednávke. Kliknutím na tlačidlo bude zobrazený zoznam vystavených faktúr k danej objednávke. Z tejto obrazovky môžete vystaviť faktúru tiež kliknutím na tlačidlo

Zoznam všetkých vystavených faktúr sa nachádza v sekcii Objednávky » Faktúry.

Dobropisy

K už existujúcej faktúre je možné vystaviť dobropis. Vykonáva sa tak buď na detaile faktúry kliknutím na tlačidlo alebo na zozname všetkých faktúr kliknutím na ikonu .

Zoznam všetkých vystavených dobropisov sa nachádza v sekcii Objednávky » Dobropisy.

Číselné rady

Objednávky, faktúry a dobropisy patria k dokladom, ku ktorým sa viaže prefix a poradové číslo. Oba údaje majú max. 5 znakov/číslic. Prefix je spravidla nemenný a jeho tvar väčšinou môže ovplyvniť rok alebo mesiac, kedy sa vystavuje. Okrem čísiel je v ňom však možné použiť znaky. Poradové číslo sa vypočítava podľa posledného pridaného záznamu plus sa k nemu pripočíta jednotka.

Nastavenie číselných radov nájdete v sekcii Nastavenia » Objednávky.


Pomohlo? Áno Nie

Začnite nezáväzne zadarmo na 14 dní.

Otázky? Volajte +421 948 203 730