Import zákazníkov


V prípade, že chcete hromadne vytvoriť zákaznícke účty, je možné ich importovať hromadne cez CSV súbor v sekcii Obchod » Zákazníci po kliknutí na tlačidlo . Toto využijete najmä pri migrácií z iného e-shopového riešenia na Shoptec. Import slúží čisto na vytvorenie nových účtov a neaktualizuje už existujúce - ak také nájde, preskočí ich.

Nasledovná tabuľka popisuje formát CSV súboru, kde nezáleží na poradí stĺpcov, ale na ich správnych názvoch. Ak bude tabuľka obsahovať neznáme stĺpce, import neprebehne:

Názov Povinné Východzia hodnota Popis
email áno Prihlasovací e-mail
first_name nie Meno
last_name nie Priezvisko
phone nie Mobil, telefón
web nie Adresa webovej stránky
gender nie Pohlavie môže mať hodnotu male alebo female
birthday nie Dátum narodenia vo formáte RRRR-MM-DD
enabled nie 1 Príznak, či je účet aktívny alebo neaktívny môže mať hodnotu 1 alebo 0
password nie Hash hesla. Pokiaľ ho nemáte, nevytvárajte tento stĺpec
password_salt nie Salt pre hash hesla. Pokiaľ ho nemáte, nevytvárajte tento stĺpec
delivery_name nie Doručovacia adresa - celé meno osoby alebo subjektu
delivery_street nie Doručovacia adresa - ulica
delivery_postcode nie Doručovacia adresa - PSČ
delivery_city nie Doručovacia adresa - mesto
delivery_country_id nie sk Doručovacia adresa - krajina zadaná ako 2 znakový kód podľa číselníku v sekcii Nastavenia » Krajiny
invoice_name nie Fakturačná adresa - celé meno osoby alebo subjektu
invoice_street nie Fakturačná adresa - ulica
invoice_postcode nie Fakturačná adresa - PSČ
invoice_city nie Fakturačná adresa - mesto
invoice_country_id nie sk Fakturačná adresa - krajina zadaná ako 2 znakový kód podľa číselníku v sekcii Nastavenia » Krajiny
company_name nie Názov spoločnosti/subjektu
company_uid nie IČO
company_taxid nie DIČ
company_vatid nie IČ DPH
company_vatpayer nie Príznak, či je subjekt platcom DPH môže mať hodnotu 1 alebo 0. V prípade nevyplnenia sa import pokúsi o autodetekciu z stĺpca company_vatid
V prípade, že import má viac ako 500 záznamov, odporúčame ho rozdeliť na viaceré súbory a import vykonať v dávkach.

Pomohlo? Áno Nie

Začnite nezáväzne zadarmo na 14 dní.

Otázky? Volajte +421 948 203 730