A B C D E F G H S X

Captcha
Tak ako napr. e-mailové účty sú preplnené nevyžiadanou poštou, aj mnoho stránok na celom svete má problém so spamom v komentároch k článkom alebo rozosielaním kontaktných formulárov, prípadne inou… viac…
CMS
Skratka CMS (v angl. Content Management System) označuje na internete systém umožňujúci zmenu obsahu webu. Istou formou CMS je napr. administrácia e-shopového systému Shoptec, kde je možné pridávať,… viac…
Cookies
Drobné dáta ukladané v internetovom prehliadači viazané ku konktétnej stránke. Vďaka cookies je možné rozlíšiť užívateľa, sledovať návštevnosť, umožniť prihlasovanie, sprístupniť obsahu nákupného… viac…
CSS
Jazyk CSS umožňuje programátorom vizuálne meniť vzhľad HTML stránky. Každá čiarka na webe, obrázok, farba a pod. sú výsledkom použitia jazyka CSS. viac…
CTR
Skratka CTR (v angl. Click-through rate) je pomer medzi počtom kliknutí a počtom zobrazení. V praxi sa udáva v percentách a môžeme ním sledovať napr. stránky alebo banery. Vzorec pre výpočet: CTR (%… viac…

Začnite nezáväzne zadarmo na 14 dní.

Otázky? Volajte +421 221 028 001