A B C D E F G H S X

HTML
Jazyk HTML popisuje štruktúru webu a je doménou webových programátorov. Tvorí teda aj samotný obsah webu, no jeho grafickú vizualizáciu už rieši jazyk CSS. viac…
HTTPS
Ide o formu šifrovanej komunikácie medzi internetovým prehliadačom a serverom poskytovateľa. V spojitosti s pojmom HTTPS sa spája aj tzv. SSL certifikát, ktorý zabezpečuje samotné šifrovanie. … viac…

Začnite nezáväzne zadarmo na 14 dní.

Otázky? Volajte +421 221 028 001