A B C D E F G H M S U W X

Man-day

Späť

Človeko-deň (Man-day) je pracovný čas jednej osoby zodpovedajúci jednému pracovnému dňu, teda typicky 8 hodín. Opisuje množstvo času potrebného na splnenie úlohy.

Ide o teoretickú veličinu, pretože predpokladá neprerušované vykonávanie práce. V praxi je zvyčajne práca prerušovaná rôznymi ďalšími činnosťami - neočakávanými poradami alebo telefonátmi, odpočinkom, jedlom a pod. Skutočná doba môže byť dlhšia, ale aj kratšia a preto sa vždy doba len odhaduje. Ak sa napr. na plnení úlohy podieľajú dvaja ľudia celkovo jeden pracovný deň, táto úloha zabrala dva človeko-dni.

Jednotka je používaná pri projektovom manažérstve, plánovaní a deľbe práce.

Začnite nezáväzne zadarmo na 14 dní.

Otázky? Volajte +421 948 203 730