Úhrady


Úhrady a ich históriu za prenájom internetového obchodu Shoptec je možné prehliadať po kliknutí na logo vpravo v hornom menu administrácie e-shopu (príp. viď. screenshot nižšie).

Zoznam úhrad obsahuje dve záložky. Prvá zobrazuje zálohové faktúry a druhá vyúčtovacie faktúry. O každom dokumente dostáva klient e-mailovú notifikáciu na e-mail, ktorý vyplnil v objednávkovom formulári (dodatočne je možné e-mail aj upraviť, ak nám pošlete túto požiadavku na helpdesk). Vyúčtovacie faktúry sa obvykle vygenerujú a posielajú do niekoľkých minút od vykonania úhrady. Tlač, resp. stiahnutie dokladu vykonáte kliknutím na ikonu .

V prípade neuhradenia služieb v rámci splatnosti, dostane klient e-mailom alebo SMS-kou upomienku. Pokiaľ nedôjde k úhrade dlhšie obdobie, dôjde k obmedzeniu služieb podľa platných VOP.

Položka menu v administrácií na zobrazenie úhrad za Shoptec
Položka menu v administrácií na zobrazenie úhrad za Shoptec
Príklad zobrazenia zálohových faktúr za prenájom Shoptecu
Príklad zobrazenia zálohových faktúr za prenájom Shoptecu

Pomohlo? Áno Nie

Začnite nezáväzne zadarmo na 14 dní.

Otázky? Volajte +421 948 203 730