Zaokrúhľovanie DPH


Ako zaokrúhľuje Shoptec DPH?

  1. Ceny bez DPH ukladáme s presnosťou na 4 desatinné miesta.
  2. Základ pre DPH sa podľa jednotlivých sadzieb vypočíta vždy súčtom jednotkových cien bez DPH za celý doklad.
  3. Základ dane sa zaokrúhli na 2 desatinné miesta.
  4. Z takto zaokrúhleného základu sa vypočíta DPH a zaokrúhli na 2 desatinné miesta.
  5. Výsledná suma za celú faktúru sa tiež zaokrúhli na 2 desatinné miesta.

Počet zobrazovaných desatinných miest a počet desatinných miest, s ktorými sa interne ceny počítajú je možné zmeniť v nastaveniach meny v sekcií Nastavenia » Pokročilé.

Príklad výpočtu

Aká je výsledná suma s DPH, keď fakturujete 10 000 položiek s jednotkovou cenou s DPH 1,00 €?

bez DPH s DPH
Jednotková cena 0,8333 EUR 1,00 EUR
Výsledná suma 0,8333 × 10 000 = 8 333,00 € (0,8333 × 10 000) + 20% = 9 999,60 € 10 000,00 €

Zdroje


Pomohlo? Áno Nie

Začnite nezáväzne zadarmo na 14 dní.

Otázky? Volajte +421 948 203 730