Automatické jazykové preklady


Jazykové preklady textov produktov z jedného jazyka do druhého je možné automatizovať cez platenú službu Google Translate API, ktorá spadá pod platformu Google Cloud Platform. Všetky automatizované preklady je možné aplikovať len na produkty, ktoré sú sťahované od dodávateľa (napr. cez XML súbor) alebo importované cez CSV súbor.

Medzi zoznam prekladaných textov k produktom patrí:

 • Názov
 • URL
 • Anotácia
 • Text

K vyššie uvedeným údajom je možné doplniť aj ďalšie typy textov (napr. parametre alebo ich hodnoty, texty k fotkám a pod.). Robí sa to na požiadavku, keďže nie je možné dopredu predpokladať, aké údaje sa spracovávajú od 3. strany.

POZOR! Prekladateľská služba nie je bezplatná. Jej ceny sú uvedené na stránkach Google. Shoptec nezodpovedá za kvalitu jazykových prekladov ani za výšku prečerpaného kreditu.

Získanie API kľúču

Pre fungovanie automatizovaných prekladov potrebujete získať tzv. API kľúč k službe Google Translate API. Získate ho nasledovne:

 1. Prihláste sa cez svoj Google účet na stránku https://console.cloud.google.com/.
 2. Ak ste sa do Google Cloud Platform ešte nikdy neprihlasovali, odsúhlaste podmienky používania služby.

 3. Do vyhľadávania napíšte slovo Translate a kliknite na výsledok vyhľadávania (Cloud Translation API).

 4. Kliknite na odkaz CREATE.

 5. Vyplňte názov projektu, napr. example-org.

 6. Kliknite na odkaz ENABLE. Následne sa vám zobrazí okno, ktoré bude od vás vyžadovať zadanie fakturačných údajov, pokiaľ ste ešte nikdy v tejto službe neboli prihlásený. Kliknite v okne na odkaz ENABLE BILLING.

 7. Vyplňte fakturačné údaje podľa postupnosti krokov, ktoré Google vyžaduje. Formulár by mal mať niekoľko krokov a screenshoty neuvádzame všetky nakoľko sa tam zadávajú fakturačné údaje a číslo platobnej karty.

 8. Kliknite opäť na odkaz ENABLE. Následne sa vám zobrazí okno, ktoré bude od vás vyžadovať opäť kliknúť na odkaz ENABLE BILLING, resp. potvrdiť zadané fakturačné údaje z predch. kroku.

 9. Kliknite na odkaz MANAGE.

 10. Kliknite na odkaz CREATE CREDENTIALS.

 11. Vyplňte formulár podľa vzorov na screenshotoch a v poslednom kroku kliknite na odkaz CONTINUE.

 12. Po dokončení predch. kroku sa vám ponúkne na uloženie súbor s prístupmi. Nemusíte si ho archivovať, nie je pre naše účely potrebný.

 13. Hore na stránke kliknite na odkaz + CREATE CREDENTIALS a vo vyrolovanej ponuke kliknite na API key.

 14. Zobrazí sa vám okno s API kľúčom, ktorý si niekam skopírujte a uchovajte, pretož ho budete potrebovať v ďalších krokoch. Nedávajte tento údaj nikomu, nakoľko by mohol byť zneužitý.

  Pre lepšie zabezpečenie kľúča využijeme možnosť obmedziť jeho použitie len pre servery, kde beží e-shop. Kliknite teda na odkaz RESTRICT.

 15. Vyplňte formulár podľa vzorov na screenshotoch. Ako IP adresu zadajte 185.59.208.190. V poslednom kroku kliknite na odkaz SAVE.

 16. V sekcií Obchod » Dodávatelia kliknite pri už existujúcom dodávateľovi na ikonu . Otvorí sa vám konfiguračný formulár, v ktorom nájdete podsekciu pre nastavenie služby Google Translate. Vyplňte v ňom skopírovaný API kľúč z kroku č. 14 a kódy jazykov podľa štandardu ISO-639-1, ktorých zoznam nájdete tu: https://cloud.google.com/translate/docs/languagesc.

 17. Hotovo. Pri najbližšej synchronizácií dát alebo importe údajov cez CSV budú texty preložené.
Informácia: Texty, ktoré už raz boli preložené sa neprekladajú vždy odznova, lebo sú uložené v medzipamäti. Šetrí sa tak kredit.

Pomohlo? Áno Nie

Začnite nezáväzne zadarmo na 14 dní.

Otázky? Volajte +421 948 203 730