Manuál

Prepojenie e-shopu s Money S4/S5


Potrebujete mať e-shop prepojený s ekonomickým systémom Money S4 alebo S5? Integrácií Money sa Shoptec úspešne venuje od roku 2014 a úspešne prepája rôzne agendy s desiatkami e-shopov.

Money S4 logo Money S5 logo

Shoptec dokáže pravidelnou synchronizáciou sťahovať z Money nasledujúce agendy:

 • Produkty
 • Kategórie
 • Značky (v Money nazývané výrobcovia)
 • Fotky
 • Sklady
 • Merné jednotky
 • Rozmery
 • Množstevné zľavy
 • Východzí počet MJ
 • Min. násobky MJ
 • Cenové hladiny (v Money nazývané Cenníky)

Opačná synchronizácia z e-shopu do Money zahŕňa nasledovné:

 • Objednávky

Ako začať s prepojením e-shopu na Money?

Aby mohol Shoptec dáta medzi ním a Money synchronizovať, potrebuje k tomu nasledovné:

Údaje / Činnosť Popis
Prístupy do MS SQL databázy
 • IP / Hostname
 • Port
 • Názov databázy
 • Username
 • Password

POZOR! Username a password nie sú totožné dáta, ako prihlasovacie údaje do programu Money. Nie je nutné k nim ani dokupovať ďalšiu licenciu.

Odblokovanie sieťového portu

MS SQL databáza, do ktorej si Money ukladá dáta musí byť prístupná z internetu a pripojenie k nej musí byť zabezpečené vysokorýchlostným pripojením do siete internet. Je nutné odblokovať sieťový port, pod ktorým beží.

Vhodné príklady inštalácie Money sú napr. na dedikovaný server, VPS alebo Cloud v profesionálnych serverovniach s moderným technickým vybavením.

Nevhodné príklady (ale nie nemožné pre pripojenie) môžu byť inštalácie na servery v kamenných predajniach, na notebooky nonstop pripojené do siete s pomalým ADSL pripojením a pod.).

Prístupy je odporúčané z bezpečnostných dôvodov obmedziť na IP adresu, pod ktorou bežia e-shopy Shoptecu.

S prístupmi často pomáha technicky zdatná osoba, ktorá je zodpovedná za správu Money (napr. niekto kto ho inštaloval, prípadne niekto, kto spravuje vo firme informačné technológie a siete). Akonáhle takéto dáta klient obdrží, prepošle ich na helpdesk, kde v Shoptecu preveríme ich stav a po úspešnej analýze a nastaveniach sa zapne synchronizácia.

Popis prepojenia

Synchronizácia produktov sa vykonáva 1x denne, prípadne je možné nastaviť viacnásobnú aktualizáciu len čiastkových dát (ceny, skladové zásoby a dostupnosť) podľa dohody - zvyčajne 6× denne.

Pokiaľ sú v Money obsiahnuté varianty produktov, vie ich Shoptec prepojiť 3 spôsobmi:

 1. V Money sa použije konvencia zakladania produktov cez hlavnú kartu, ku ktorej musia byť priradené podriadené karty. Údaje ako názov, značka, kategória, anotácia a popis sa synchronizujú do Shoptecu vždy len voči hlavnej karte a ostatné sa prenášajú k variantom.
 2. V Money budú mať všetky prepojené varianty kariet rovnakú hodnotu v políčku Kód.
 3. V Money budú mať všetky prepojené varianty kariet rovnakú hodnotu v políčku Katalóg.

Zoznam prepájaných dát k produktom v Shoptecu voči Money:

Políčko Poznámka
Unikátny identifikátor produktu Tzv. UUID, ktoré sa vkladá ku každému variantu v e-shope do políčka kód dodávateľa (vyzerá napr. takto: 94bc127b-4ff4-40ce-bafd-1070abd599df).
Názov
Značka V Money nazývané výrobcovia.
Kategórie Sťahujú sa kategórie vrátane viacerých vetiev, pokiaľ je v nich produkt zaradený. Pokiaľ produkt v Money nemá priradené žiadne kategórie, nestiahne sa vôbec. Pozor! Nejde o skupiny v Money, ale o kategórie.
Anotácia Krátky popis bez HTML formátovania. V money je uložený v políčku Popis 1 Popis.
Popis Popis produktu voliteľne aj s HTML formátovaním - je možné konfigurovať, či sa má popis sťahovať z poznámky alebo HTML popisu. Sťahujeme vždy len jeden popis, tj. ak má produkt viac variantov, je možné stiahnuť len popis z nadradenej karty v Money. Nie je možné mať viac rôznych popisov.
EAN
SKU V Money katalógový kód.
Hmotnosť V Shoptecu sa ukladá v gramoch a prevod jednotiek z Money je automatický.
Parametre
Ceny Viď. samostatná sekcia Cenotvorba.
Skladové zásoby Počet MJ v rôznych skladoch, ktoré sa automaticky vytvárajú v Shotpecu pri zahájení každej synchronizácie.
Fotky Vo východzom stave sťahujeme jednu fotku. Je možné synchronizáciu nastaviť tak, aby ako alternatívne fotky sa sťahovali všetky obrázkové súbory z dokumentov.
Východzí počet MJ Na detaile produktu (napr. pri pneumatikách budú predvyplnené 4ks).
Min. násobky MJ Napr. možnosť objednať si balíky minerálok len po 6ks.

Cenotvorba

Architektúra cenotvorby v Money je komplikovaná a je zložité ju preniesť kompletne do webovej aplikácie alebo e-shopu tak, aby bol zachovaný potrebný výkon pri vysokej návštevnosti. V Shoptecu už dlhšie pracujeme na vylepšení a integrácií kompletnej cenotvorby v Money, ale kvôli komplexnosti nie je určený termín vydania tohto rozšírenia. Aktuálne napojenie dokáže prepojiť cenové hladiny v Shoptecu s cenníkmi v Money, avšak treba poznamenať, že v Shoptecu môže mať jeden užívateľ aktívnu naraz len jednu cenovú hladinu. Nie je teda možné momentálne prenášať prekrývané ceny medzi viacerými cenníkmi pridelenými jednému produktu v Money.

Množstevné zľavy sú kompletne prepojené a automaticky sa prenášajú.

Na začiatku sa v Shoptecu musí nastaviť východzí cenník z Money a napáruje sa na základnú cenovú hladinu v Shoptecu. Pokiaľ je vyžadované použitie akciových cien, je možné určiť globálne pre celú databázu aj jeden akciový cenník - tz. že nie je možné stanoviť rôzne akciové ceny pre rôzne cenové hladiny v Shoptecu, ale je možné ich (zatiaľ) nastaviť len globálne pre všetky produkty.

Objednávky

Shoptec obsahuje základnú šablónu pre spracovanie objednávok z e-shopu do Money. Táto šablóna sa nastavuje každému klientovi na začiatku rovnako a akékoľvek ďalšie jej zmeny sa robia v prípade požiadavok len v kooperácií s technickou podporou Money, prípadne vyškolenou osobu. V mnohých prípadoch je základná šablóna úplne dostatočná.

Prepojenie Money s viacerými e-shopmi

Pokiaľ je viacero e-shopov pripojených na jednu databázu Money, pre filtráciu sťahovania len určitých produktov je nutné v Money založiť elektronické obchody a zaradiť do nich v Money produkty. Shoptec vie následne vyfiltrovať pri synchronizácií len tie produkty, ktoré patria určitému elektronickému produktu v Money.

Obdobnú filtráciu je možné nastaviť aj len pre jeden e-shop, napr. ak nechcete synchronizovať všetky položky z databázy Money.


Pomohlo? Áno Nie

Začnite nezáväzne zadarmo na 14 dní.

Otázky? Volajte +421 221 028 004