Prepojenie e-shopu s Money S4/S5


Shoptec podporuje dátové prepojenie s ekonomickým systémom Money S4 alebo S5.

Money S4 logo Money S5 logo

Shoptec dokáže pravidelnou synchronizáciou sťahovať z Money nasledujúce agendy:

 • Produkty
 • Kategórie
 • Značky (v Money nazývané výrobcovia)
 • Fotky
 • Sklady
 • Merné jednotky
 • Rozmery
 • Množstevné zľavy
 • Východzí počet MJ
 • Min. násobky MJ
 • Cenové hladiny (v Money nazývané Cenníky)
 • Faktúry
 • Dobropisy

Opačná synchronizácia z e-shopu do Money zahŕňa nasledovné:

 • Objednávky

Ako začať s prepojením e-shopu na Money?

Aby mohol Shoptec dáta medzi ním a Money synchronizovať, potrebuje k tomu nasledovné:

Údaje / Činnosť Popis
Prístupy do MS SQL databázy
 • IP / Hostname
 • Port
 • Názov databázy
 • Username
 • Password

POZOR! Username a password nie sú totožné dáta, ako prihlasovacie údaje do programu Money. Nie je nutné k nim ani dokupovať ďalšiu licenciu.

Povolenie čítania z tabuliek

Po dodaní prístupov k Money je štandardne povolený prístup k SQL views, ktoré boli vytvorené v rámci Money e-shop konektora. Neobsahujú však všetky potrebné údaje, ktoré potrebujeme a preto treba dodatočne doplniť prístupy na čítanie k nasledujúcim tabuľkám:

 • Artikly_Artikl
 • Fakturace_FakturaVydana
 • Fakturace_PolozkaFakturyVydane
 • System_XmlExchangeImport
Povolenie zápisu do tabuliek
 • System_XmlExchangeImport
Odblokovanie sieťového portu

MS SQL databáza, do ktorej si Money ukladá dáta musí byť prístupná z internetu a pripojenie k nej musí byť zabezpečené vysokorýchlostným pripojením do siete internet. Je nutné odblokovať sieťový port, pod ktorým beží.

Vhodné príklady inštalácie Money sú napr. na dedikovaný server, VPS alebo Cloud v profesionálnych serverovniach s moderným technickým vybavením.

Nevhodné príklady (ale nie nemožné pre pripojenie) môžu byť inštalácie na servery v kamenných predajniach, na notebooky nonstop pripojené do siete s pomalým ADSL pripojením a pod.).

Prístupy je odporúčané z bezpečnostných dôvodov obmedziť na IP adresu, pod ktorou bežia e-shopy Shoptecu.

S prístupmi často pomáha technicky zdatná osoba, ktorá je zodpovedná za správu Money (napr. niekto kto ho inštaloval, prípadne niekto, kto spravuje vo firme informačné technológie a siete). Akonáhle takéto dáta klient obdrží, prepošle ich na helpdesk, kde v Shoptecu preveríme ich stav a po úspešnej analýze a nastaveniach sa zapne synchronizácia.

Popis prepojenia

Synchronizácia produktov sa vykonáva 1x denne, prípadne je možné nastaviť viacnásobnú aktualizáciu len čiastkových dát (ceny, skladové zásoby a dostupnosť) podľa dohody - zvyčajne 6× denne.

Pokiaľ sú v Money obsiahnuté varianty produktov, vie ich Shoptec prepojiť 3 spôsobmi:

 1. V Money sa použije konvencia zakladania produktov cez hlavnú kartu, ku ktorej musia byť priradené podriadené karty. Údaje ako názov, značka, kategória, anotácia a popis sa synchronizujú do Shoptecu vždy len voči hlavnej karte a ostatné sa prenášajú k variantom.
 2. V Money budú mať všetky prepojené varianty kariet rovnakú hodnotu v políčku Kód.
 3. V Money budú mať všetky prepojené varianty kariet rovnakú hodnotu v políčku Katalóg.

Zoznam prepájaných dát k produktom v Shoptecu voči Money:

Políčko Poznámka
Unikátny identifikátor produktu Tzv. UUID, ktoré sa vkladá ku každému variantu v e-shope do políčka kód dodávateľa (vyzerá napr. takto: 94bc127b-4ff4-40ce-bafd-1070abd599df).
Názov
Značka V Money nazývané výrobcovia.
Kategórie Sťahujú sa kategórie vrátane viacerých vetiev, pokiaľ je v nich produkt zaradený. Pokiaľ produkt v Money nemá priradené žiadne kategórie, nestiahne sa vôbec. Pozor! Nejde o skupiny v Money, ale o kategórie.
Anotácia Krátky popis bez HTML formátovania. V money je uložený v políčku Popis 1 Popis, prípadne inom, ktoré sa dá nakonfigurovať.
Popis Popis produktu voliteľne aj s HTML formátovaním - je možné konfigurovať, či sa má popis sťahovať z poznámky alebo HTML popisu. Sťahujeme vždy len jeden popis, tj. ak má produkt viac variantov, je možné stiahnuť len popis z nadradenej karty v Money. Nie je možné mať viac rôznych popisov.
EAN
SKU V Money katalógový kód.
Hmotnosť V Shoptecu sa ukladá v gramoch a prevod jednotiek z Money je automatický.
Parametre
Ceny Viď. samostatná sekcia Cenotvorba.
Skladové zásoby Počet MJ v rôznych skladoch, ktoré sa automaticky vytvárajú v Shotpecu pri zahájení každej synchronizácie.
Fotky Vo východzom stave sťahujeme jednu fotku. Je možné synchronizáciu nastaviť tak, aby ako alternatívne fotky sa sťahovali všetky obrázkové súbory z dokumentov.
Východzí počet MJ Na detaile produktu (napr. pri pneumatikách budú predvyplnené 4ks).
Min. násobky MJ Napr. možnosť objednať si balíky minerálok len po 6ks.

Cenotvorba

Základné napojenie dokáže prepojiť cenové hladiny v Shoptecu s cenníkmi v Money, avšak treba poznamenať, že v Shoptecu môže mať jeden užívateľ aktívnu naraz len jednu cenovú hladinu. Nie je teda možné momentálne prenášať prekrývané ceny medzi viacerými cenníkmi pridelenými jednému produktu v Money. V prípade zložitejšej cenotvorby kontaktujte helpdesk - programuje sa na mieru.

Množstevné zľavy sú kompletne prepojené a automaticky sa prenášajú.

Na začiatku sa v Shoptecu musí nastaviť východzí cenník z Money a napáruje sa na základnú cenovú hladinu v Shoptecu. Pokiaľ je vyžadované použitie akciových cien, je možné určiť globálne pre celú databázu aj jeden akciový cenník - tz. že nie je možné stanoviť rôzne akciové ceny pre rôzne cenové hladiny v Shoptecu, ale je možné ich (zatiaľ) nastaviť len globálne pre všetky produkty.

Objednávky

Shoptec obsahuje základnú šablónu pre spracovanie objednávok z e-shopu do Money. Táto šablóna sa nastavuje každému klientovi na začiatku rovnako a akékoľvek ďalšie jej zmeny sa robia v prípade požiadavok len v kooperácií s technickou podporou Money, prípadne vyškolenou osobu. V mnohých prípadoch je základná šablóna úplne dostatočná.

Prepojenie Money s viacerými e-shopmi

Pokiaľ je viacero e-shopov pripojených na jednu databázu Money, pre filtráciu sťahovania len určitých produktov je nutné v Money založiť elektronické obchody a zaradiť do nich v Money produkty. Shoptec vie následne vyfiltrovať pri synchronizácií len tie produkty, ktoré patria určitému elektronickému produktu v Money.

Obdobnú filtráciu je možné nastaviť aj len pre jeden e-shop, napr. ak nechcete synchronizovať všetky položky z databázy Money.


Pomohlo? Áno Nie

Začnite nezáväzne zadarmo na 14 dní.

Otázky? Volajte +421 948 203 730