Prepojenie e-shopu s MRP-K/S


Prepojenie formou importu a exportu dát medzi e-shopom a ekonomickým systémom MRP-K/S nájdete v sekcii Obchod » Import a Export.

Bližší popis napojenia ERP MRP-K/S pripravujeme. V prípade otázok kontaktujte technickú podporu.


Pomohlo? Áno Nie

Začnite nezáväzne zadarmo na 14 dní.

Otázky? Volajte +421 948 203 730