Prepojenie e-shopu na SuperFaktúra.sk


Shoptec podporuje prepojenie účtovných dokladov a automatické párovanie platieb so systémom Superfaktura.sk. Konfigurácia sa vykonáva v sekcii Nastavenia » Objednávky v záložke ERP.

SuperFaktúra

Podporované funkcie

Párovanie platieb Párovanie platieb zo SuperFaktúry prebieha na základe zhodného čísla faktúry s číslom faktúry v Shoptecu, prípadne na základe zhodného čísla zálohovej faktúry s číslom objednávky v Shoptecu. Nepreveruje sa výška úhrady na základe údajov v Shoptecu, ale na základe údajov v SuperFaktúre.
Faktúry Všetky faktúry vystavené v Shoptecu sa automaticky prenesú do SuperFaktúry. Vymazané faktúry zo Shoptecu sa vymažú aj zo SuperFaktúry.
Dobropisy Všetky dobropisy vystavené v Shoptecu sa automaticky prenesú do SuperFaktúry. Vymazané dobropisy zo Shoptecu sa vymažú aj zo SuperFaktúry.
Objednávky Shoptec je možné nakonfigurovať tak, aby akákoľvek objednávka bola vytvorená v SuperFaktúre ako objednávka alebo zálohová faktúra (viď. 5. bod v podsekcií Nastavenie napojenia, kde sa volí Typ dokladu).
POZOR! Úpravu akýchkoľvek dokladov, či už na strane Shoptecu alebo SuperFaktúry je nutné urobiť manuálne v oboch službách, nakoľko implementácia úprav nie je podporovaná.

Konfigurácia napojenia

Nasledujúci návod na konfiguráciu napojenia SuperFaktúry so Shoptecom predpokladá, že už máte zriadenú službu SuperFaktúra. Ak to tak nie je, je potrebné najprv vykonať registráciu.

 1. v sekcii Nastavenia » Objednávky v záložke ERP kliknite na tlačidlo Pridať.

 2. Vyplňte formulár, kde zvolíte ľubovoľný názov napojenia a ako model zvoľte SuperFaktúra.

 3. Zo SuperFaktúry skopírujte všekty 3 prihlasovacie údaje na API pripojenie:

  • API e-mail
  • API kľúč
  • company_id

 4. Vráťte sa do zoznamu ERP napojení z 1. bodu a upravte napojenie na SuperFaktúru.

 5. Prihlasovacie údaje na API pripojenie z 3. bodu vložte do formulára v podsekcií SuperFaktúra API.

  Ako Typ dokladu máte možnosť nastaviť nasledovné možnosti:

  1. Bez dokladu Do SuperFaktúry sa neprenesie žiadny doklad po vytvorení objednávky v Shoptecu.
  2. Objednávka Do SuperFaktúry sa vytvorí kópia objednávky zo Shoptecu.
  3. Zálohová faktúra Do SuperFaktúry sa vytvorí zálohová faktúra obsahujúca položky objednávky zo Shoptecu.

  Prenos dokladov do SuperFaktúry nie je okamžitý, ale prebieha až po určitom časovom intervale (zvyčajne cca po 5–10 minútach).

 6. Kontaktujte náš helpdesk pre aktiváciu párovania platieb a automatického odosielania údajov do SuperFaktúry.
 7. Hotovo.

Rôzne doklady pre rôzne spôsoby platieb

V závislosti od voľby konkrétneho spôsobu platby v nákupnom košíku je možné vybrať aký typ dokladu sa do SuperFaktúry prenesie. Konfigurácia sa vykonáva pri úprave spôsobu platby v záložke Ekonomické programy.

Týmto systémom sa dá dosiahnuť, že napr. pri výbere platby Prevod na účet sa automaticky vystaví zálohová faktúra. Naopak pri inom spôsobe platby, kde nebude nastavená takáto konfigurácia sa bude vystavovať len doklad podľa všeobecných nastavení (viď. 5. bod v podsekcií Konfigurácia napojenia, kde sa volí Typ dokladu).


Pomohlo? Áno Nie

Začnite nezáväzne zadarmo na 14 dní.

Otázky? Volajte +421 948 203 730