Prepojenie e-shopu s Pohodou


Prepojenie formou importu a exportu dát medzi e-shopom a ekonomickým systémom Pohoda od spoločnosti Stormware nájdete v sekcii Obchod » Import a Export.

Pohoda používa pre prepájanie s e-shopom samostatnú sekciu Internetové obchody, ktorá obsahuje nasledujúce synchronizovateľné agendy:

Pohoda Shoptec Pohoda Shoptec
Zásoby
Skupiny zásob*
Členenie
Objednávky
Faktúry**
Dobropisy**
Adresár
Kategórie
Int. parametre
Cenové akcie*

* Napriek tomu, že je možné agendu v Shoptecu nastaviť, nebude prebiehať v rámci nej žiadna synchronizácia nakoľko e-shop nemá obdobnú funkciu implementovanú
** Faktúry a dobropisy je možné prenášať podľa návodu v podnadpise Ostatné možnosti prenosu dát

Nastavenie synchronizácie

1. V programe Pohoda vyberte v roletovom menu položku Nastavenie - Internetové obchody - Nastavenie internetových obchodov.

Nastavenie internetových obchodov v Pohode
Nastavenie internetových obchodov

2. V ľavej časti najprv vyberte ako typ internetového obchodu Všeobecný internetový obchod a do políčok Názov obchodu a WWW doplňte údaje.

Voľba internetového obchodu v Pohode
Voľba internetového obchodu

3. Na chvíľu prejdeme od Pohody do Shoptecu. v sekcii Obchod » Import a Export kliknite na tlačidlo Nastavenia napravo od loga Pohoda.

Nastavenie prepojenia Pohody v Shoptecu
Nastavenie prepojenia Pohody v Shoptecu

4. Zobrazí sa vám možnosť zvoliť dodávateľa, ku ktorému chcete asociovať prepojenie s Pohodou. Asociácia sa používa len nato, aby e-shop vedel, odkiaľ sa vytvorili synchronizované produkty a kategórie. Pokiaľ dodávateľa vytvoreného nemáte, spravíte tak v sekcii Obchod » Dodávatelia. Po voľbe dodávateľa sa zobrazia podobne ako na znázornenom screenshote URL adresy pre synchronizáciu, ktoré nastavíme do Pohody.

Synchronizačné odkazy pre Pohodu
Synchronizačné odkazy pre Pohodu

5. URL adresy z predchádzajúceho kroku doplníme k príslušným agendám v nastaveniach internetového obchodu v Pohode podľa screenshotov (záložky Export a Import).

Nastavenie exportu dát z Pohody do Shoptecu
Nastavenie exportu dát z Pohody do Shoptecu
Nastavenie importu dát zo Shoptecu do Pohody
Nastavenie importu dát zo Shoptecu do Pohody

6. Kto nemá záujem o synchronizáciu produktov, môže tento krok preskočiť, nakoľko sa týka len agendy Zásoby.

V prípade, že chcete sťahovať fotky produktov z Pohody do Shoptecu, je nutné aby server, kde beží Pohoda mal zriadený prístup k FTP serveru, ku ktorému sa e-shop môže pripojiť a fotky si následne stiahnuť. Nastavenie FTP serveru obvykle vykonáva sieťový administrátor alebo niekto technicky zručný, kto Pohodu inštaloval.

Prístupové údaje sa nastavujú pri konfigurácií dodávateľa, viď. screenshot. Aby ste mali túto konfiguráciu dostupnú, je nutné kontaktovať helpdesk.

Konfigurácia FTP prístupu
Konfigurácia FTP prístupu

7. V Pohode v záložke WEB klient vyplníte užívateľské meno ako e-mail, s ktorým sa prihlasujete do e-shopu. Heslo nájdete pri úprave administrátora e-shopu v podsekcií Prístup k API, kde musí byť povolený prístup k API a zároveň aj vyplnené heslo.

8. Pre zahájenie synchronizácie už len stačí v Pohode otvoriť roletovú menu Súbor - Dátová komunikácia - Internetové obchodovanie a pokračovať podľa inštrukcií.

Viď. ukážka https://www.stormware.cz/pohoda/xml/obecny-obchod/komunikace/


Otázky ohľadom napĺňania dát do Pohody pomôže zodpovedať technická podpora spoločnosti Stormware, prípadne manuál ich produktu alebo voľné dostupné zdroje na internete https://www.stormware.cz/prirucka-pohoda-online/Datova_komunikace/Internetove_obchody/

Ostatné možnosti prenosu dát

Pokiaľ máte záujem len o jednoduchý a občasný prenos objednávok, faktúr alebo dobropisov, ktoré boli založené v e-shope, je možné ho vykonať v sekcii Obchod » Import a Export po kliknutí na tlačidlo Export.

Konfiguráciu rôznych dát môžete v e-shope ovplyvniť, pokiaľ vidíte vo formulároch záložku Ekonomické programy a v nej políčko Pohoda ID (alebo podobné). Viac informácií poskytne k tejto tématike helpdesk.

Prepojenie na mieru

Variabilita prepojenia na systém Pohoda je bohatá a to otvára rôzne možnosti, ako sa dá synchronizácia naprogramovať. Pokiaľ máte záujem o riešenie prepojenia s Pohodou na mieru (napr. multijazyčnosť, varianty produktov, cenotvorba a pod.), kontaktujte helpdesk.


Pomohlo? Áno Nie

Začnite nezáväzne zadarmo na 14 dní.

Otázky? Volajte +421 948 203 730