Precenenie


Hromadné precenenie produktov môžete vykonať v sekcii Katalóg » Precenenie. Pri každom precenení je nutné si vybrať konkrétnu cenovú hladinu, pre ktorú sa hromadná zmena vykonáva.

Je možné ho vykonať pre nasledujúce údaje:

 1. Predajná cena bez DPH
 2. Akciová cena bez DPH
 3. Nákupná cena bez DPH
 4. Marža
 5. DPH v %

Každú z vyššie uvedených položiek je možné buď navýšiť, znížiť alebo nastaviť na konkrétnu hodnotu. Navyšovanie alebo znižovanie sa vykonáva o konštantnú hodnotu alebo o hodnotu v percentách. Cielenie množiny pre hromadnú úpravu sa robí cez podsekciu vo formulári s nadpisom Zaradenie. Filtrovať je možné podľa nasledujúcich údajov:

 1. Kategória
 2. Značka
 3. Dodávateľ
 4. Štítky
 5. SKU
 6. EAN
 7. Kód dodávateľa

Pri vypĺňaní množiny cielenia sa automaticky v tlačidle Preceniť prepočítava v zátvorke počet produktov, ktorých sa zmena bude týkať.

V prípade, že sa preceňuje akciová cena, je počítaná relatívne k predajnej cene, takže ak napr. pre určitú skupinu produkov nastavíte akciovú cenu na -10%, vypočíta sa vzorcom Predajná cena bez DPH - 10%.

Pri precenení je možné hromadne upraviť nielen ceny produktov, ale aj nastavenia ich synchronizácie s dodávateľom. Pokiaľ synchronizáciu nepoužívate alebo ani neplánujete, sú tieto nastavenia irelevantné (týka sa to aj políčka Marža).

História hromadných zmien je dostupná k nahliadnutiu po kliknutí na tlačidlo História v pravom hornom rohu.


Pomohlo? Áno Nie

Začnite nezáväzne zadarmo na 14 dní.

Otázky? Volajte +421 948 203 730