Skupiny


Zoznam skupín produktov nájdete v sekcii Katalóg » Skupiny.

Skupiny slúžia ako uzavretá množina produktov. Je možné ich použiť napr. v newslettri, pokiaľ v ňom chcete poslať odkaz na konkrétnu skupinu produktov.

Skupina s URL názvom homepage je špeciálna v tom, že ju nie je možné zmazať a množina jej produktov sa zobrazuje na úvodnej stránke. Priraďovanie produktov do skupín sa robí v záložke Zaradenie na detaile produktu.

Ku každej skupine je možné priradiť nasledujúce údaje:

URL Unikátna URL adresa skupina, napr. https://example.org/url-nazov-skupiny.
Meno Názov skupiny.
Text Text zobrazený nad zoznamom produktov.
Text 2 Text zobrazený pod zoznamom produktov.
Fotka Fotka sa zobrazuje na detaile skupiny.
SEO Konfigurácia meta-tagov pre SEO.

Pomohlo? Áno Nie

Začnite nezáväzne zadarmo na 14 dní.

Otázky? Volajte +421 948 203 730