Parametre


V administrácií je možné sa stretnúť s 2 typmi parametrov:

  1. Globálne parametre
  2. Parametre variantov

Nasledujúca tabuľka znázorňuje rozdiely medzi oboma typmi:

Globálne parametre Parametre variantov
Počet neobmedzený max. 3
Väzba k celému produktu k jednotlivým variantom produktu
Zobrazenie pre zákazníka
  1. Pod detailom produktu v záložke Parametre
  2. Pri výpise zoznamu produktov ako filter na parametre
  1. Na detaile produktu pri výbere variantu (napr. veľkosť trička M, L, XL a pod.)
  2. V modálnom okne pri pridávaní produktu do košíka
  3. Zobrazenie v nákupnom košíku vedľa názvu produktu
  4. V e-mailoch o potvrdení objednávky
  5. Na detaile objednávky v zákazníckej zóne
Viditeľnosť pri porovnávaní produktov
Filtrovanie v kategóriách*
Vplyv na cenu, dostupnosť, atď.

* Filtrovanie parametrov sa zobrazí iba v prípade, že si nastavíte v téme blok na ich filtrovanie.

Globálne parametre

Správu globálnych parametrov nájdete v hornom menu v sekcii Katalóg » Parametre.

Vo formulári pre správu parametrov je možné nastaviť, či chcete použiť/zobraziť parameter v množine filtrov pri prezeraní produktov, prípadne ho skryť zo zobrazovania úplne.

Úprava parametrov
Zobrazenie parametrov na detaile produktu zo strany zákazníka
Filtrovanie produktov zo strany zákazníka

Parametre variantov

Varianty parametrov sa vytvárajú pri tvorbe nového produktu alebo sa spravujú priamo pri upravovaní už existujúceho produktu.

Voľba variantov zo strany zákazníka
Zadanie parametrov pri tvorbe nového produktu (max. 3)
Zadanie hodnôt pre parametre variantov
Dodatočná úprava parametrov variantov

Pomohlo? Áno Nie

Začnite nezáväzne zadarmo na 14 dní.

Otázky? Volajte +421 948 203 730