Napojenie dodávateľov


Zoznam dodávateľov nájdete v sekcii Obchod » Dodávatelia. Pod pojmom dodávateľ rozumieme nielen obecného dodávateľa produktov e-shopu, ale aj dátový zdroj, z ktorého si e-shop môže automaticky pravidelne sťahovať produkty, kategórie, skladové zásoby, ceny a iné údaje, ktoré je dodávateľ schopný odovzdať na elektronické spracovanie dát. Najčastejšie dodávané formáty sú XML, CSV, XSLT, WebService atď. Slúži taktiež pre manuálny import dát z Excelu.

Pridanie a nastavenie dodávateľa

  1. Vytvorenie nového dodávateľa sa vykonáva po kliknutí na tlačidlo . Dodávateľa je odporúčané vytvoriť aj za účelom evidencie, priradiť ho produktom, aby existoval prehľad, ktorý produkt sa od koho objednáva.
  2. Ak chcete údaje od dodávateľov načítavať automaticky v pravidelnom časovom intervale, je nutné nakonfigurovať synchronizáciu dát. Každý dodávateľ zvyčajne posiela dáta v rôznych formátoch a často nie je možné pre laika jednoznačne určiť, či je možné túto konfiguráciu spraviť bez pomoci helpdesku, takže sa jeho kontaktovaniu pravdepodobne nevyhnete.
  3. Každý dodávateľ, u ktorého je zapnutá automatická synchronizácia dát bude mať v zozname dodávateľov pri svojom názve ikonu . Kliknutie na obdobnú ikonu v pravej časti tabuľky zobrazí konfiguračný formulár na úpravu nastavení synchronizácie konkrétneho dodávateľa. V závislosti od formátu a zloženia sťahovaných dát sa môžu formuláre dodávateľov výrazne líšiť. Napr. môžu vyžadovať zadanie prihlasovacieho mena a hesla, pretože dodávateľ k dátovému súboru obmedzuje prístup na základe prihlasovacích údajov.
  4. To, aký konfiguračný formulár sa zobrazí pri dodávateľovi ovplyvňuje políčko Rozhranie pre download dát alebo Zjednodušené rozhranie pre download dát v záložke Synchronizácia pri úprave dodávateľa. Množiny oboch políčok sú viditeľné iba po žiadosti na helpdesk, kde vám technická podpora povolí konkrétne rozhranie pre download dát.
  5. Úprava dodávateľa v záložke Synchronizácia zahŕňa aj ďalšie možnosti:
Položka Popis
Označiť nové produkty inou farbou Nové produkty stiahnuté od dodávateľa budú v sekcii Katalóg » Prehľad označené v tabuľke inou farbou, aby bolo možné rozlíšiť, že pribudli len nedávno.
Záznamy zmien Každá zmena cien, DPH, SKU alebo EAN bude zaznamenaná v administrácii na detaile produktu v záložke Synchronizácia a následne v podzáložke Záznamy zmien, kde bude viditeľný starý a nový údaj vrátane dátumu zmeny. Údaje sa uchovávajú max. 1-2 týždne.
Dostupnosti Pri vypnutí produktu, pri pridaní produktu na sklad, pokiaľ predtým na sklade nič nebolo alebo pri odobratí produktu zo skladu tak, aby tam zostalo 0ks, je možné zadefinovať dostupnosti, ktoré sa takýmto produktom automaticky budú prideľovať.
Štítky Produktom, ktoré sú nové alebo dostali pridelenú zľavnenú cenu je možné priradiť automaticky štítky – voliteľne aj s časovým obmedzením ich platnosti.
Východzie nastavenia synchronizácie V administrácií na detaile produktu v záložke Synchronizácia je možné konfigurovať, ktoré dáta sa majú synchronizovať voči dátam od dodávateľa. Tieto východzie nastavenia u dodávateľa sa budú nastavovať pre všetky nové produkty podľa tu uvedených nastavení.
Zoznam dodávateľov
Odporúčanie: viac o napojení a synchronizácií dodávateľa vrátane aplikácie cenotvorby si môžete prečítať na našom blogu.

Konfigurácia synchronizácie

Konfiguračný formulár je určený pre skúsenejších používateľov a preto odporúčame nechať si s jeho nastavením pomôcť cez helpdesk. Po vykonaní konfigurácie neodporúčame nič meniť, aby nedošlo k poškodeniu dát neodborným zásahom. Opäť odporúčame pre zmeny kontaktovať technickú podporu.

Každý formulár obsahuje konfiguráciu aspoň nasledujúcich položiek:

Položka Východzia
hodnota
Popis
URL (prázdne) Odkaz na zdrojový súbor s dátami dodávateľa.
Časová platnosť stiahnutých zdrojových dát 0 Označuje na ako dlho si má synchronizácia pamätať stiahnuté dáta. Počas tejto doby sa aj pri opakovanom pokuse o stiahnutie dát nebude súbor s dátami od dodávateľa sťahovať znova, ale použije sa ten, čo sa už stiahol naposledy.
Vypínať neaktívne produkty Po ukončení procesu synchronizácie sa vypnú pre zobrazovanie všetky tie produkty, ktoré sa nachádzajú v e-shope a zároveň nie sú prítomné v dátovom súbore dodávateľa. Vypínanie sa vždy týka len produktov, ktoré majú nastaveného dodávateľa, ktorý sa synchronizuje a nevypnú sa tým pádom produkty, ktoré patria inému dodávateľovi alebo sa nahodili ručne.
Vypínať neaktívne fotky Počas synchronizácie budú vymazané všetky tie fotky, ktoré majú zapnutú synchronizáciu a nie sú prítomné v dátovom súbore dodávateľa.
Extrahovať farby z fotiek EXPERIMENTÁLNA FUNKCIA – momentálne bez dokumentácie.
Zapnúť nové produkty Pri založení nového produktu z dátového súboru dodávateľa budú produkty automaticky zapnuté, pokiaľ je toto nastavenie povolené.
Zjednotiť varianty produktov do jedného produktu EXPERIMENTÁLNA FUNKCIA – momentálne bez dokumentácie.
Odstrániť diakritiku z názvov kategórií dodávateľa NEPOUŽÍVAŤ – ide o staršie nastavenie pre spätnú kompatiblitu. Všetky feedy by už mali mať toto nastavenie vypnuté.
Automaticky aktualizovať súbory fotiek Pri aktualizácii už stiahnutej fotky k produktu zo súboru dodávateľa bude fotka aktualizovaná aj na e-shope. Toto nastavenie výrazne spomaľuje sťahovanie a nie je odporúčané ho zapínať, lebo pri kontrole každej fotky je nutné overiť HTTP requestom veľkosť fotky, čo môže trvať rádovo desiatky až stovky milisekúnd. Niektorých dodávateľov sa spomalenie netýka, pokiaľ posielajú také dáta, ktoré umožňujú zistiť zmenu fotky bez nutnosti vykonania HTTP requestu.
Automaticky vytvárať dostupnosti produktov bez párovania E-shop sťahuje od dodávateľa množinu dostupností produktov (napr. skladom, do 3 dní, do 1 mesiaca a pod.). Túto množinu je možné manuálne napárovať na svoju vlastnú množinu dostupností po kliknutí na tlačidlo . Momentálne toto nastavenie nie je možné zapnúť.
Automaticky vytvárať parametre bez párovania E-shop sťahuje od dodávateľa množinu parametrov produktov (napr. veľkosť, farba, materiál a pod.). Túto množinu je možné manuálne napárovať na svoju vlastnú množinu globálnych parametrov po kliknutí na tlačidlo alebo pri zapnutí tohoto nastavenia si nechať automaticky kopírovať rovnaké globálne parametre ako má dodávateľ.
Automaticky vytvárať značky bez párovania E-shop sťahuje od dodávateľa množinu značiek produktov (napr. Apple, Samsung, LG.). Túto množinu je možné manuálne napárovať na svoju vlastnú množinu značiek po kliknutí na tlačidlo alebo pri zapnutí tohoto nastavenia si nechať automaticky kopírovať rovnaké značky ako má dodávateľ.
Automaticky vytvárať kategórie bez párovania E-shop sťahuje od dodávateľa strom kategórií produktov. Tento strom je možné manuálne napárovať na svoj vlastný strom kategórií po kliknutí na tlačidlo alebo pri zapnutí tohoto nastavenia si nechať automaticky kopírovať rovnaké kategórie. Navyše je možné nastaviť, či sa majú kategórie vytvárať do najvyššej úrovne stromu alebo do nejakej konkrétnej subkategórie. Hierarchia kategórií sa môže budovať automaticky po nastavení tzv. znaku oddeľovača. Napr. pokiaľ dodávateľ posiela do e-shopu kategóriu Mobilné telefóny | Dotykové, oddeľovač sa nastaví na znak | a automaticky sa založí kategória Mobilné telefóny s podkategóriou Dotykové.

Automatické jazykové preklady

Podsekcia konfiguračného formuláru Google Translate obsahuje polia pre zadanie prístupových údajov do služby Google Translate API. Bližší popis tejto funkcie je spísaný v sekcií automatické jazykové preklady.

Párovanie údajov

Pomerne často dochádza k situácií, že e-shop sťahuje produkty napr. od 5 rôznych dodávateľov. Každý z dodávateľov má svoj vlastný strom kategórií a nie je v záujme prevádzkovateľa mať na e-shope 5 rôznych stromov (kategórie dodávateľov sa môžu medzi sebou prekrývať, nemajú dostatočne kvalitné členenie, názvy sú nevhodné, atď.). Preto by si každý kvalitný e-shop mal vytvoriť svoj vlastný strom a napárovať si naň stromy kategórií svojich dodávateľov. Dosiahne tak prehľadnú navigáciu nielen pre koncových zákazníkov. Párovanie kategórií nájdete v sekcii Obchod » Dodávatelia po kliknutí na tlačidlo v pravom hornom rohu.

Ide o jednoduchú tabuľku, ktorá obsahuje názov kategórie u dodávateľa v dátovom feede alebo v importnom CSV súbore. Dokážete efektívne napárovať názvy kategórií tretích strán na tie svoje. Napr. všetky produkty, ktoré sťahujete z dátového zdroja a majú pridelenú kategóriu Mobilné telefóny | Apple viete u seba zaradiť do kategórie Elektronika | Mobily | iPhone, prípadne vám nič nebráni napárovať si kategóriu dodávateľa vo svojom e-shope aj do viacerých vetiev kategórií.

Formulár na párovanie umožňuje aj vyslovene zakázať konkrétne kategórie, ktorých produkty nechcete nechať sťahovať.

Obdobný spôsob párovania údajov platí pre , , a . Odporúčame prejsť si v podsekcii Konfigurácia synchronizácie aj nastavenia, ktoré umožňujú automatické párovanie niektorých z uvedených množín dát (ide napr. o formulárové položky Automaticky vytvárať značky bez párovania, Automaticky vytvárať parametre bez párovania, atď.).


Pomohlo? Áno Nie

Začnite nezáväzne zadarmo na 14 dní.

Otázky? Volajte +421 948 203 730