Shoptec API v1


Prístup k API je nutné najprv povoliť jednému z užívateľov v sekcii Nastavenia » Administrátori. Po jeho úprave stačí zaškrtnúť políčko Povoliť vo formulári v podsekcií Prístup k API. Ďalej je nutné prideliť prístupové heslo dlhé 8 až 40 znakov.

Pokiaľ chcete prístup k API povoliť pre externú firmu, odporúčame vytvoriť úplne nového užívateľa a prideliť prístup jemu namiesto užívateľovi, ktorého využívate na bežnú správu e-shopu.

Postup pre programátorov ako sa prihlásiť do API je popísaný v sekcii Autentifikácia. Ide o jednoduchý postup výmeny e-mailu a hesla za access token s určitou časovou platnosťou.

Pre užívateľské účty, ktoré využívajú prístup k API len pre komunikáciou s ERP systémom Pohoda musí mať heslo max. 8 znakov.
Príklad povoleného prístupu užívateľa k API

Zoznam volaní

Upozornenie!
API je v testovacej beta verzií. Jednotlivé volania sa môžu bez ohlásenia zmeniť.

Pomohlo? Áno Nie

Začnite nezáväzne zadarmo na 14 dní.

Otázky? Volajte +421 948 203 730