Manuál

Objednávky


Vytvorenie objednávky

URL
POST /api/v1/orders/create
Parameters
Name Type Method Required Default Description
email string POST yes E-mail zákazníka.
phone string POST yes Telefón zákazníka.
shipping_id int POST yes ID dopravy.
payment_id int POST yes ID platby.
invoice_name string POST yes Fakturačná adresa: meno / firma
invoice_street string POST yes Fakturačná adresa: ulica
invoice_postcode string POST yes Fakturačná adresa: PSČ
invoice_city string POST yes Fakturačná adresa: mesto
invoice_country_id int POST yes Fakturačná adresa: ID krajiny
delivery_name string POST yes Doručovacia adresa: meno
delivery_street string POST yes Doručovacia adresa: ulica
delivery_postcode string POST yes Doručovacia adresa: PSČ
delivery_city string POST yes Doručovacia adresa: mesto
delivery_country_id int POST yes Doručovacia adresa: ID krajiny
company_uid string POST yes/no IČO
company_taxid string POST yes/no DIČ
company_vatid string POST yes/no IČ DPH
company_vatpayer bool POST yes/no Platca DPH
note string POST no Poznámka k objednávke.
items int[] POST yes Položky v objednávke. Pole má 1 povinný parameter id. Východzí počet ks je 1 a je možné ho ovplyvniť cez parameter quantity. Ostatné voliteľné parametre zahŕňajú price_base, price_discount, price_margin, price_purchase a price_vat - je možné cez ne prepísať ceny produktu, ktoré sa normálne načítavajú automaticky.
use_gifts bool POST no false Vytváranie darčekov pre objednávky a produkty pokiaľ je tak v eshope nastavené.
dispatch bool POST no true Pokračovať v procesovaní objednávky formou odoslania e-mailov + postúpenia dát do ERP systémov.
price_level_id int POST no 1 ID cenovej hladiny.
Request
{
  "email": "info@example.org",
  "phone": "+421949949949",
  "shipping_id": 3,
  "payment_id": 4,
  "invoice_name": "Testovacia firma, s.r.o.",
  "invoice_street": "Testovacia 1",
  "invoice_postcode": "83104",
  "invoice_city": "Bratislava",
  "invoice_country_id": 1,
  "delivery_name": "Jan Novak",
  "delivery_street": "Testovacia 99",
  "delivery_postcode": "83104",
  "delivery_city": "Bratislava",
  "delivery_country_id": 1,
  "company_uid": "12345678",
  "company_taxid": "1234567890",
  "company_vatid": "SK1234567890",
  "company_vatpayer": true,
  "note": "Poznamka zakaznika k objednavke.",
  "items": [
    {
      "id": 5216,
      "quantity": 10
    },
    {
      "id": 9186,
      "quantity": 1,
      "price_base": 54.54,
      "price_margin": 10,
      "price_purchase": 44.54,
      "price_vat": 10
    },
    {
      "id": 2151,
      "product_status": "Skladom"
    }
  ],
  "use_gifts": 0,
  "dispatch": 1,
  "price_level_id": 1
}
Response
HTTP 201 - Created
Host: example.org
Content-Type: application/vnd.shoptec.v1.0+json; charset=utf-8
{
  "order": {
    "id": 51,
    "number": "1201600049",
    "created": "2020-04-05 04:49:00"
  }
}

Stav objednávky

URL
POST /api/v1/orders/status
Parameters
Name Type Method Required Default Description
number string POST yes Číslo objednávky.
Request
{
  "number": "1201600049"
}
Response
HTTP 200 - OK
Host: example.org
Content-Type: application/vnd.shoptec.v1.0+json; charset=utf-8
{
  "order": {
    "id": 51,
    "number": "1201600049",
    "status": "Vybaven\u00e1",
    "created": "2020-04-05 04:49:00"
  }
}

Pomohlo? Áno Nie

Začnite nezáväzne zadarmo na 14 dní.

Otázky? Volajte +421 221 028 004