Zľavové kupóny


Zoznam zľavových kupónov

URL
GET /api/v1/vouchers/list
Parameters
Name Type Method Required Default Description
page int GET no 1 Stránkovanie.
Request
(empty)
Response
HTTP 200 - OK
Host: example.org
Content-Type: application/vnd.shoptec.v1.0+json; charset=utf-8
{
  "page": 1,
  "pages": 1,
  "itemsCount": 1,
  "itemsPerPage": 10,
  "vouchers": [
    {
      "id": 1,
      "code": "XAGNACZG",
      "value": "10",
      "value_vat": "20",
      "value_percentage": "1",
      "min_sum": "200",
      "combinable": "1",
      "free_shipping": "0",
      "free_payment": "0",
      "usage_limit": "5",
      "enabled": "1",
      "expiration": "2022-12-31 00:00:00",
      "products": [],
      "customer_id": null
    }
  ]
}

Vytvorenie zľavového kupónu

URL
POST /api/v1/vouchers/create
Parameters
Name Type Method Required Default Description
code string POST yes Kód kupónu (max. 30 znakov).
value float POST yes Výška zľavy.
value_vat int POST no 20 Výška DPH v %.
value_percentage bool POST yes Príznak, či výška zľavy "value" je v percentách alebo ide o fixnú výšku zľavy.
min_sum float POST no 0 Minimálna výška nákupu.
combinable bool POST no 1 Príznak, či sa má zľavový kupón vzťahovať aj na už zľavnené produkty.
free_shipping bool POST no 0 Kupón poskytne dopravu zadarmo.
free_payment bool POST no 0 Kupón poskytne platbu zadarmo (napr. dobierka bude 0 EUR, pokiaľ má nastavenú cenu).
usage_limit int POST no Max. počet použití. Pokiaľ necháte prázdne, kupón je možné použiť bez obmedzenia.
enabled bool POST no 1 Zapnutie/Vypnutie kupónu.
expiration string POST yes Dátum exspirácie kupónu. Je možné použiť akýkoľvek formát PHP funkcie strtotime().
products int[] POST no ID produktov, na ktoré sa majú zľavové kupóny viazať. Pokiaľ nie je definovaná žiadna množina, kupóny platia na všetky produkty.
customer_id int POST no Obmedzenie kupónu len na konkrétneho registrovaného a prihláseného zákazníka.
Request
{
  "code": "XAGNACZG",
  "value": "10",
  "value_vat": "20",
  "value_percentage": "1",
  "min_sum": "200",
  "combinable": "1",
  "free_shipping": "0",
  "free_payment": "0",
  "usage_limit": "5",
  "enabled": "1",
  "expiration": "2022-12-31 00:00:00",
  "products": [],
  "customer_id": null
}
Response
HTTP 201 - Created
Host: example.org
Content-Type: application/vnd.shoptec.v1.0+json; charset=utf-8
{
  "voucher": {
    "id": 1,
    "code": "XAGNACZG",
    "value": "10",
    "value_vat": "20",
    "value_percentage": "1",
    "min_sum": "200",
    "combinable": "1",
    "free_shipping": "0",
    "free_payment": "0",
    "usage_limit": "5",
    "enabled": "1",
    "expiration": "2022-12-31 00:00:00",
    "products": [],
    "customer_id": null
  }
}

Úprava zľavového kupónu

URL
PATCH /api/v1/vouchers/update
Parameters
Name Type Method Required Default Description
id int GET yes ID zľavového kupónu.
code string POST no Kód kupónu (max. 30 znakov).
value float POST no Výška zľavy.
value_vat int POST no 20 Výška DPH v %.
value_percentage bool POST no Príznak, či výška zľavy "value" je v percentách alebo ide o fixnú výšku zľavy.
min_sum float POST no 0 Minimálna výška nákupu.
combinable bool POST no 1 Príznak, či sa má zľavový kupón vzťahovať aj na už zľavnené produkty.
free_shipping bool POST no 0 Kupón poskytne dopravu zadarmo.
free_payment bool POST no 0 Kupón poskytne platbu zadarmo (napr. dobierka bude 0 EUR, pokiaľ má nastavenú cenu).
usage_limit int POST no Max. počet použití. Pokiaľ necháte prázdne, kupón je možné použiť bez obmedzenia.
enabled bool POST no 1 Zapnutie/Vypnutie kupónu.
expiration string POST no Dátum exspirácie kupónu. Je možné použiť akýkoľvek formát PHP funkcie strtotime().
products int[] POST no ID produktov, na ktoré sa majú zľavové kupóny viazať. Pokiaľ nie je definovaná žiadna množina, kupóny platia na všetky produkty.
customer_id int POST no Obmedzenie kupónu len na konkrétneho registrovaného a prihláseného zákazníka.
Request
{
  "value": 15
}
Response
HTTP 204 - No Content
Host: example.org
Content-Type: application/vnd.shoptec.v1.0+json; charset=utf-8

Vymazanie zľavového kupónu

URL
DELETE /api/v1/vouchers/delete
Parameters
Name Type Method Required Default Description
id int GET yes ID zľavového kupónu.
Request
(empty)
Response
HTTP 204 - No Content
Host: example.org
Content-Type: application/vnd.shoptec.v1.0+json; charset=utf-8

Počet zľavových kupónov

URL
GET /api/v1/vouchers/count
Request
(empty)
Response
HTTP 200 - OK
Host: example.org
Content-Type: application/vnd.shoptec.v1.0+json; charset=utf-8
{
  "count": 125
}

Pomohlo? Áno Nie

Začnite nezáväzne zadarmo na 14 dní.

Otázky? Volajte +421 948 203 730