Autentifikácia


Napojenie na API prebieha vyžiadaním access tokenu cez request Prihlásenie, ktorý je následne nutné prenášať pri ostatných requestoch cez hlavičku X-Api-Authorization. Zoznam podporovaných requestov nájdete nižšie:

Prihlásenie

URL
POST /api/v1/access-token/create
Parameters
Name Type Method Required Default Description
email string POST yes Prihlasovací e-mail.
password string POST yes Heslo do API.
Request
{
    "email": "info@example.org",
    "password": "your_secret_api_password"
}
Response
HTTP 200 - OK
Host: example.org
Content-Type: application/vnd.shoptec.v1.0+json; charset=utf-8
{
    "user": "info@example.org",
    "access_token": "63dd460e7a07295c4335cd249f16edec9a9aa919",
    "expiration": "2024-06-25 07:19:30"
}

Odhlásenie

URL
GET /api/v1/access-token/revoke
Request
(empty)
Response
HTTP 200 - OK
Host: example.org
Content-Type: application/vnd.shoptec.v1.0+json; charset=utf-8

Pomohlo? Áno Nie

Začnite nezáväzne zadarmo na 14 dní.

Otázky? Volajte +421 948 203 730