Sklady


Zoznam skladov

URL
GET /api/v1/stocks/list
Parameters
Name Type Method Required Default Description
page int GET no 1 Stránkovanie.
Request
(empty)
Response
HTTP 200 - OK
Host: example.org
Content-Type: application/vnd.shoptec.v1.0+json; charset=utf-8
{
  "page": 1,
  "pages": 1,
  "itemsCount": 2,
  "itemsPerPage": 10,
  "warehouses": [
    {
      "id": 1,
      "name": "Hlavny sklad",
      "street": null,
      "postcode": null,
      "city": null,
      "country": null,
      "order_deadline": null,
      "pickup_time": null,
      "heureka_depotid": 1111
    },
    {
      "id": 2,
      "name": "Velkoobchodny sklad",
      "street": null,
      "postcode": null,
      "city": null,
      "country": null,
      "order_deadline": "13:00",
      "pickup_time": 20,
      "heureka_depotid": 9999
    }
  ]
}

Skladové pohyby

URL
GET /api/v1/stocks/logs
Parameters
Name Type Method Required Default Description
product_variant_id int GET yes ID produkt variantu.
page int GET no 1 Stránka.
Request
(empty)
Response
HTTP 200 - OK
Host: example.org
Content-Type: application/vnd.shoptec.v1.0+json; charset=utf-8
{
  "page": 1,
  "pages": 1,
  "logs": {
    "id": 99,
    "quantity_moved": 1,
    "quantity_balance": 1,
    "note": null,
    "created": "2017-01-06 01:27:54",
    "unit": null,
    "order": null,
    "invoice": null,
    "credit_note": null
  }
}

Zmena stavu jednej položky na sklade

URL
POST /api/v1/stocks/move
Parameters
Name Type Method Required Default Description
product_variant_id int POST yes if supplier_code is not defined ID produkt variantu.
supplier_id int POST yes if product_variant_id is not defined ID dodávateľa.
supplier_code int POST yes if product_variant_id is not defined Kód dodávateľa.
warehouse_id int POST yes ID skladu.
quantity int POST yes Počet merných jednotiek, ktoré sa majú pričítať/odčítať zo skladu. Nesmie byť rovné 0, ak je quantity_abs=0.
quantity_abs int POST no 0 Príznak, či ide o absolútne nastavenie hodnoty alebo len pripočítanie/odpočítanie od aktuálneho stavu.
Request
(empty)
Response
HTTP 200 - OK
Host: example.org
Content-Type: application/vnd.shoptec.v1.0+json; charset=utf-8
{
  "stock": {
    "id": 704
  }
}

Zmena stavu viacerých položiek na sklade

URL
POST /api/v1/stocks/move
Parameters
Name Type Method Required Default Description
product_variant_id[] int POST yes if supplier_code is not defined ID produkt variantu.
supplier_id[] int POST yes if product_variant_id is not defined ID dodávateľa.
supplier_code[] int POST yes if product_variant_id is not defined Kód dodávateľa.
warehouse_id[] int POST yes ID skladu.
quantity[] int POST yes Počet merných jednotiek, ktoré sa majú pričítať / odčítať zo skladu. Nesmie byť rovné 0, ak je quantity_abs=0.
quantity_abs int POST no 0 Príznak, či ide o absolútne nastavenie hodnoty alebo len pripočítanie / odpočítanie od aktuálneho stavu.
Request
(empty)
Response
HTTP 200 - OK
Host: example.org
Content-Type: application/vnd.shoptec.v1.0+json; charset=utf-8
{
  "stock": [
    {
      "id": 704
    },
    {
      "id": 705
    }
  ]
}

Počet skladov

URL
GET /api/v1/stocks/count
Request
(empty)
Response
HTTP 200 - OK
Host: example.org
Content-Type: application/vnd.shoptec.v1.0+json; charset=utf-8
{
  "count": 4
}

Pomohlo? Áno Nie

Začnite nezáväzne zadarmo na 14 dní.

Otázky? Volajte +421 948 203 730