Stavy objednávok


Zoznam stavov

URL
GET /api/v1/order-statuses/list
Parameters
Name Type Method Required Default Description
page int GET no 1 Stránkovanie.
Request
(empty)
Response
HTTP 200 - OK
Host: example.org
Content-Type: application/vnd.shoptec.v1.0+json; charset=utf-8
{
  "page": 1,
  "pages": 1,
  "itemsCount": 2,
  "itemsPerPage": 10,
  "order_statuses": [
    {
      "id": 1,
      "name": "Vybaven\u00e1",
      "completed": 1,
      "archived": 1,
      "loyality_program": 1
    },
    {
      "id": 2,
      "name": "Zru\u0161en\u00e1",
      "completed": 1,
      "archived": 1,
      "loyality_program": 0
    }
  ]
}

Počet stavov

URL
GET /api/v1/order-statuses/count
Request
(empty)
Response
HTTP 200 - OK
Host: example.org
Content-Type: application/vnd.shoptec.v1.0+json; charset=utf-8
{
  "count": 2
}

Pomohlo? Áno Nie

Začnite nezáväzne zadarmo na 14 dní.

Otázky? Volajte +421 948 203 730