Témy


Vzhľad e-shopu upravíte v sekcii Nastavenia » Témy, kde si môžete zvoliť šablónu, ktorej nastavenia chcete ovplyvniť. Máte niekoľko možností ako ho ovplyvniť:

Typ Popis
Rozloženie Umožňuje nastaviť počet stĺpcov pre určené typy stránok. Ide konkrétne o možnost zmeny 1, 2 alebo 3-stĺpcového rozloženia stránky pre: úvodnú stránku, detail produktu a nakoniec pre všetky ostatné podstránky.
Bloky Na základe zvoleného rozloženia si môžeže vybrať, aké typy blokov budú umiestnené v jednotlivých stĺpcoch e-shopu. Stredný stĺpec, kde sa generuje obsah, sa vypĺňa automaticky podľa stránky, ktorá sa užívateľovi zobrazuje. Napr. na detaile produktu sa generuje do stredu stránky detail produktu alebo pri navštívení konkrétnej kategórie sa vygeneruje do stredu zoznam produktov, ktoré prislúchajú danej kategórii. Konkrétna vybraná kategória.
Farby Nastavenie umožňuje meniť farby e-shopu. Máte možnosť zvoliť niekoľko rôznych typov farieb a sami si tak zvolíte najlepšiu možnú kombináciu. Akákoľvek zmena farby pozadia zároveň mení aj k nej kontrastnú farbu textu, tj. na tmavom pozadí sa zobrazí svetlý text.
Menu Je možné vytvoriť neobmedzené množstvo menu s tým, že každé môže mať taktiež neobmedzený počet položiek. Pod položkou sa rozumie jeden z nasledujúcich typov odkazov:
Všetky kategórie
Automaticky generovaný zoznam všetkých kategórií, tj. ak sa pridá nová kategória do databázy, automaticky sa doplní aj do menu.
Kategória
Konkrétna kategória vybraná kategória.
Stránka
Odkaz na statickú stránku vytvorenú v sekcii Obsah » Stránky
Ostatné
Ľubovoľný hypertextový odkaz (napr. http://example.org).
Reklama V sekcii reklama je umožnené vytvárať reklamné banery, ktoré sa následne zobrazia v sekcii Bloky, kde ich zobrazenie môžete umiestniť metódou drag&drop. Výnimku tvoria banery, ktoré sa majú zobrazovať na úvodnej stránke - tie nie je nutné umiestňovať do blokov.
Všeobecné Všeobecné nastavenia zahŕňajú umiestnenie loga, favicon, nastavenie úvodného nadpisu a popisu, spôsob zobrazenia úvodných banerov, prípadne nastavenia detailov chovania šablóny.
HTML Vlastný HTML kód sa používa na vkladanie rôznych sledovacích kódov, prípadne implementáciu aplikácií tretích strán (napr. chat). Môžete si vybrať, či vlastný HTML kód umiestnite do tagu <body>, <head> alebo na ďakovnú stránku po vykonaní objednávky. Nakoľko nevieme, aký kód sa použije, nemôžeme s istotou zaručiť správne zobrazovanie stránky vo všetkých prehliadačoch.
CSS Vlastnými CSS štýlmi môžete za pomoci menších programátorských znalostí dodatočne upraviť vzhľad e-shopu. Nakoľko nevieme, aký kód sa použije, nemôžeme s istotou zaručiť správne zobrazovanie stránky vo všetkých prehliadačoch.

Pomohlo? Áno Nie

Začnite nezáväzne zadarmo na 14 dní.

Otázky? Volajte +421 948 203 730