Manuál

Cenotvorba


Cenotvorbu k produktom je možné nastaviť v sekcii Obchod » Dodávatelia. Pri každom dodávateľovi v tabuľke je klikateľná ikona smerujúca na nastavenia cenotvorby.

Pre každú cenovú hladinu sa prepočítava cenotvorba zvlášť. K prepočítavaniu predajných cien dochádza pri synchronizácii produktov a nie hneď po jej úprave v administrácii.

Shoptec podporuje nasledujúce vzorce pre výpočet predajných cien:

Typ marže Vzorový výpočet
1. Nákupná cena + marža Marža = 5%
Nákupná cena = 100 €
Koncová predajná cena = Nákupná cena + Marža = 105 €
2. Zľava z koncovej ceny
Alebo inak zľava z MOC
Marža = 5% (presnejšie "zľava z marže")
Nákupná cena = irelevantná, neaplikuje sa v tomto type vo vzorci
Koncová cena = 110 € (pochádza od dodávateľa, napr. z XML)
Koncová predajná cena = Koncová cena - Marža = 104,50 €
3. Zľava z marže
Dynamické nacenenie
Nákupná cena = 100 €
Koncová cena = 110 € (pochádza od dodávateľa, napr. z XML)
Marža = (Koncová cena - Nákupná cena) - 5% (presnejšie "dynamická zľava z marže")
Predajná cena = Nákupná cena + Marža = 109,5 €
POZOR! Cenotvorba sa aplikuje iba na predajnú cenu a nedotýka sa akciovej ceny. V prípade, že akciová cena je vyššia ako predajná cena, na e-shope sa bude primárne zobrazovať vždy tá nižšia.

Výšku marže je možné nastavovať nielen v percentuálnej hodnote, ale aj fixne (napr. 10 €). Percentuálna hodnota musí byť zadaná číselne s tým, že na konci je uvedený znak %. Fixná marža sa nastavuje zadaním čísla bez akéhokoľvek ďalšieho znaku.

Prehľad cenotvorby dodávateľa. V zátvorke vedľa názvov cenových hladín je počet použitých pravidiel.
Cenové pravidlá kategórií v základnej cenovej hladiny.
Cenové pravidlá podľa kategórií pre značku Garmin a cenovú hladinu Veľkoobchod.
Nastavenie individuálnej marže na detaile produktu pre rôzne cenové hladiny.

Priorita cenových pravidiel

Aplikácie prepočtov predajných cien pri sychronizácii dát od dodávateľa podľa cenových pravidiel sa vykonávajú prioritne v nasledovnom poradí:

  1. Individuálne nastavená marža na produkte
  2. Kategória a značka
  3. Kategória
  4. Značka
  5. Východzia marža

Akonáhle systém cenotvorby narazí na jedno z vyššie uvedených pravidiel, automaticky prepočíta predajnú cenu a na ďalšie pravidlá už nepokračuje.

Pokiaľ sa prekrýva viac cenových pravidiel, použije sa vždy tá najnižšia cena. Obdobná situácia môže nastať, keď napr. produkt je zaradený vo viacerých kategóriách - A a B. Pokiaľ má kategória A maržu 10% a kategória B maržu 20%, použije sa tá najnižšia pre prepočet, tj. 10%.


Pomohlo? Áno Nie

Začnite nezáväzne zadarmo na 14 dní.

Otázky? Volajte +421 221 028 004