Krajiny


Krajiny sa spravujú v sekcii Nastavenia » Krajiny.

Kód krajiny by sa mal zhodovať so štandardom ISO 3166-1 alpha-2.

Zákazníci, ktorí objednávajú zo zahraničia na firmu s platným IČ DPH / VAT ID budú mať v objednávke odpočítané DPH. Pokiaľ zahraničný zákazník objednávajúci na firmu má pridelené slovenské IČ DPH, v objednávke bude DPH započítané.

POZOR! Nemažte krajiny, ku ktorým už v e-shope existujú historické prepojenia, inak na nich zanikne databázová väzba. Naopak, ak už krajina v e-shope nemá byť použitá, stačí ju vypnúť.

Pomohlo? Áno Nie

Začnite nezáväzne zadarmo na 14 dní.

Otázky? Volajte +421 948 203 730