Presmerovanie URL


Prechod na riešenie Shoptec z inej domény, resp. zo starého e-shopového riešenia je vhodné ošetriť správnym presmerovaním URL adries, aby ste nestratili pôvodné pozície odkazov na Google. v sekcii Nastavenia » Presmerovania sa nachádza tlačidlo . Kliknutím naň sa zobrazí modálne okno s formulárom, do ktorého sa nahráva CSV súbor s 2 nasledujúcimi stĺpcami:

  1. Stará URL adresa
  2. Nová URL adresa

Každým jedným importom je možné nahrať max. 5000 URL adries.

Je možné aj nahrávanie presmerovaní po jednej URL-ke po stlačení tlačidla .


Pomohlo? Áno Nie

Začnite nezáväzne zadarmo na 14 dní.

Otázky? Volajte +421 948 203 730