Sklady


Integrovaný skladový systém v Shoptecu nie je náhradou akéhokoľvek programu pre skladové hospodárstvo. Je mostíkom, ktorý prepája obdobné systémy a ukladá u seba len nevyhnutné informácie o skladových položkách pre účely synchronizácie dát.

Logika skladového hospodárstva Shoptecu spočíva v možnosti vytvoriť neobmedzený počet skladov. Do každého skladu je následne možné zaradiť variant produktu, resp. informáciu o jeho počte ks na sklade. Pohyby skladových položiek je možné sledovať v sekcii Objednávky » Sklady po kliknutí na tlačidlo Skladové pohyby.

Manuálne vytvorenie skladovej položky je možné pri úprave konkrétneho produktu, resp. jeho variantu. Existujú 2 stavy, ktoré môže mať variant produktu z pohľadu skladovosti:

  1. Na sklade je 1 alebo viac ks.
  2. Na sklade je 0 ks.

Každej položke sa dá určiť vlastná jednotka, napr. ks, palety, ml, cm a pod. Jednotka skladovosti nie je povinnou položkou.

Pri skladových pohyboch vidno administrátora/užívateľa, ktorý upravil počet ks na sklade pre daný tovar iba v prípade, že to urobil manuálne. Väčšinou sa sklady riešia automatickou synchronizáciou, kde nie je uvedený žiadny užívateľ.
Skladové pohyby
Správa skladových položiek

Pomohlo? Áno Nie

Začnite nezáväzne zadarmo na 14 dní.

Otázky? Volajte +421 948 203 730